з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Компанія «Амріта» у журналі «Мир MLM»

Компанія «Амріта» у журналі «Мир MLM»

У спеціалізованому журналі «Мир MLM» у рубриці «Школа спонсора» вийшла стаття "Возможности нового формата", присвячена  Лідерському Семінару-практикуму Amrita rEvolution Turbo®. Керівник відділу розвитку бізнесу Компанії «Амріта» Катерина Зікунова й керівник Центру навчання Катерина Ворушило розповіли, як виникла ідея провести захід в оригінальному форматі, що поєднує теоретичне навчання і практику.

Про видання Журнал «Мир MLM» - повнобарвне глянсове видання, присвячене мережевому бізнесу. Журнал виходить тиражем 5000 примірників раз на два місяці.

Матеріал з журналу «Світ MLM»

Можливості нового формату

Чи замислювалися ви, що в сучасному динамічному світі успіху досягають лише ті компанії, які готові до розвитку, і про те, які саме корпоративні заходи сприяють розвитку мережевих компаній? Результатом пошуку нових форм роботи в одній з мережевих компаній стало створення семінару-практикуму.

 
Катерина Зікунова та Катерина Ворошило (м. Київ) - керівники відділу розвитку бізнесу та центру навчання MLM-компанії.

Формат семінаром в MLM-компанії став вже класикою, але семінар - це, все-таки, в основному, теорія. Поговоривши зі співробітниками, ми зрозуміли, що на семінарах не вистачає відпрацювання отриманих знань. Як же гармонійно поєднати теорію і практику в одне корпоративний захід?

Досвідчені лідери говорять, що «краще якісно розкрити одне питання з різних сторін, ніж частково торкнутися декілька». Наш семінар-практикум був розроблений саме за таким принципом. Ми обрали тему «Успішний страрт в компанії з новим маркетинг-планом». Звичайно ж, специфіка у кожної компанії своя, тобто «одне і те ж блюдо різні руки готують по-різному».

Ми створили свій рецепт:

- Перший день присвячений визнанню лідерів і поданням актуальної інформації про розвиток компанії;

- Другий день цілком присвячений навчанню і розвитку. У першій половині дня проходять майстер-класи з конкретними технологіями і алгоритмами, які просто застосувати на практиці. А в другій половині дня - практикум у формі квесту, де учасники відпрацьовують отримані знання;

- Третій день присвячений згуртуванню команди.

Детальніше розповімо про другий етап навчання, яке ми провели у формі квесту. Поняття «квест» прийшло до нас з комп'ютерних ігор і означає «пригода». Це послідовність ігрових завдань або етапів. Ось у форматі такої комп'ютерної гри, коли учасник поступово виконує завдання від простих до більш складних і виходить на все більш високий рівень, ми побудували практичну частину семінару. Спочатку продумали основну ідею і результат, який хотіли отримати: відпрацювати з учасниками навички, необхідні для успішного старту. Потім позначили локації (столики), де інструктор видавав командам практичні завдання. У нас було 200 учасників, яких ми розділили на 10 команд і визначили 10 локацій. Розрахували маршрут руху всіх команд, щоб вони не заважали один одному, підготували «маршрутні листи». Розробили різні види завдань (на логіку, творчі, ситуативні, для напрацювання потрібних якостей: уваги, впевненості і т.д.). Команди разом з інструктором по черзі відпрацьовували кожне завдання. У такій незвичайній формі учасники семінару отримали багато позитивних емоцій і ще більше практичних навичок.

Це поєднання теорії та практики, нова форма роботи - квест - зробили наш семінар-практикум ефективним інструментом виходу на новий рівень розвитку компанії. Позитивне спілкування і нетрадиційна форма проведення - все це було як ковток свіжого повітря в море кризових явищ!

Тепер питання, чи можна поєднати теорію з практикою, ми відповідаємо: «Так!» Ми отримали позитивні відгуки учасників і змогли відстежити застосування отриманих знань. Даний формат ще раз показав, що теорія без практики, як і практика без теорії, неефективні. Семінар-практикум з практичною частиною у вигляді квесту не простий, але дуже ефективний. Нам вдалося його провести! Упевнені, вдасться і вам. Бажаємо всім яскравого і інтенсивного розвитку. Життя прекрасне!

Журнал «Світ MLM», № 6 (18) / 2011, стор 32-33.

 

 


RUS

 


Компания «Амрита» в журнале «Мир MLM»

Компания «Амрита» в журнале «Мир MLM»

В специализированном журнале «Мир MLM» в рубрике «Школа спонсора» вышла статья Возможности нового формата, посвященная  Лидерскому Семинару-практикуму Amrita rEvolution Turbo® . Руководитель отдела развития бизнеса Компании «Амрита» Екатерина Зикунова и руководитель Центра обучения Екатерина Ворошило рассказали, как возникла идея провести мероприятие в оригинальном формате, сочетающем теоретическое обучение и практику.

Об издании
Журнале «Мир MLM» - gолноцветное глянцевое издание, посвященное сетевому бизнесу. Журнал выходит тиражом 5000 экз. раз в два месяца.

Материал из журнала «Мир MLM»

Возможности нового формата

Задумывались ли вы, что в современном динамичном мире успеха добиваются только те компании, которые готовы к развитию ,и о том, какие именно корпоративные мероприятия способствуют развитию сетевых компаний? Результатом поиска новых форм работы в одной из сетевых компаний стало создание семинара-практикума.

Екатерина Зикунова и Екатерина Ворошило (г. Киев) – руководители отдела развития бизнеса и центра обучения MLM-компании.

Формат семинаром в MLM-компании стал уже классикой, но семинар – это, все-таки, в основном, теория. Поговорив с сотрудниками, мы поняли, что на семинарах не хватает отработки полученных знаний. Как же гармонично соединить теорию и практику в одно корпоративное мероприятие?

Опытные лидеры говорят, что «лучше качественно раскрыть один вопрос с разных сторон, чем частично затронуть несколько». Наш семинар-практикум был разработан именно по такому принципу. Мы выбрали тему «Успешный страрт в компании с новым маркетинг-планом». Конечно же, специфика у каждой компании своя, то есть «одно и то же блюдо разные руки готовят по-разному».

Мы создали свой рецепт:

- первый день посвящен признанию лидеров и представлению актуальной информации о развитии компании;

- второй день целиком посвящен обучению и развитию. В первой половине дня проходят мастер-классы с конкретными технологиями и алгоритмами, которые просто применить на практике. А во второй половине дня – практикум в форме квеста, где участники отрабатывают полученные знания;

- третий день посвящен сплочению команды.

Подробнее расскажем о втором этапе обучения, которое мы провели в форме квеста. Понятие «квест» пришло к нам из компьютерных игр и означает «приключение». Это последовательность игровых заданий или этапов. Вот в формате такой компьютерной игры, когда участник постепенно выполняет задания от простых до более сложных и выходит на все более высокий уровень, мы построили практическую часть семинара. Сначала продумали основную идею и результат, который хотели получить: отработать с участниками навыки, необходимые для успешного старта. Потом обозначили локации (столики), где инструктор выдавал командам практические задания. У нас было 200 участников, которых мы разделили на 10 команд и определили 10 локаций. Рассчитали маршрут движения всех команд, чтобы они не мешали друг другу, подготовили «маршрутные листы». Разработали разные виды заданий (на логику, творческие, ситуативные, для наработки нужных качеств: внимания, уверенности и т.д.). Команды вместе с инструктором по очереди отрабатывали каждое задание. В такой необычной форме участники семинара получили много положительных эмоций и еще больше практических навыков.

Это сочетание теории и практики, новая форма работы – квест – сделали наш семинар-практикум эффективным инструментом выхода на новый уровень развития компании. Позитивное общение и нетрадиционная форма проведения – все это было как глоток свежего воздуха в море кризисных явлений!

Теперь вопрос, можно ли соединить теорию с практикой, мы отвечаем: «Да!» Мы получили положительные отзывы участников и смогли отследить применение полученных знаний. Данный формат еще раз показал, что теория без практики, как и практика без теории, неэффективны. Семинар-практикум с практической частью в виде квеста не прост, но весьма эффективен. Нам удалось его провести! Уверены, удастся и вам. Желаем всем яркого и интенсивного развития. Жизнь прекрасна!

Журнал «Мир MLM», № 6 (18) / 2011,стр. 32-33.

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2516
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: