з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Компанія «Амріта» – соціально відповідальна компанія!

Компанія «Амріта» – соціально відповідальна компанія!

У березні 2012 року Компанія «Амріта» підписала Договір про співробітництво із Центром розвитку корпоративної соціальної відповідальності (ЦР КСО), ставши його членом. Офіційне прийняття Компанії «Амріта» до лав Центру розвитку КСО відбулося 15 березня 2012 року.

Центр розвитку КСО поєднує різні компанії та структури для об'єднання зусиль у реалізації благодійних і соціальних проектів. Членами Центру розвитку КСО є такі компанії: Метінвест, ДТЕК, МТС, Киевстар, Life:), Interpipe, Platinum Bank, otp bank, JTI, METRO та інші.

«Ми відчуваємо в собі сили, потреби та бажання служити суспільству, і раді об'єднати свої зусилля у соціально-значимих проектах, ініційованих нашими бізнесами-партнерами. І ми сподіваємося, що Центр розвитку «КСО» стане об'єднуючою ланкою в пошуку партнерів для наших власних проектів. Разом ми зробимо життя кращим!», – сказав Сергій Червінський, Генеральний директор Компанії «Амріта».

Соціальна відповідальність лягла в основу розвитку Компанії «Амріта» ще з моменту її створення. Утворившись із невеликого київського клубу, що згуртував прихильників здорового способу життя, за 11 років Компанія «Амріта» виросла до торгово-виробничої компанії національного масштабу. Завдяки створеній дистриб'юторській мережі, багато з унікальних натуральних і екологічних продуктів стали доступні широкому колу споживачів.

Соціальна відповідальність Компанії продовжує чітко прослідковуватися в бізнес-процесах і сьогодні. Компанія «Амріта» відповідально ставиться до розширення свого асортименту, вибираючи тільки натуральні продукти, виготовлені з натуральної сировини високої якості, а також розбудовує новий напрямок HOME – екологічні продукти, які не містять шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища фосфати, хлор і синтетичні ПАР. Уже більше сотні тисяч людей по всій Україні отримали доступ до натуральних продуктів, що допомагають природнім шляхом зберегти здоров'я та красу, більше половини зі споживачів – наші постійні клієнти. Співробітники Компанії «Амріта» відповідально ставляться до збереження природних ресурсів, реалізовуючи ідею «зеленого офісу» у Центральному офісі в Києві та в 12 Центрах обслуговування клієнтів по всій Україні.

Вступивши до лав Центру розвитку КСО, Компанія «Амріта» тим самим виявила свою готовність продовжувати вести соціально-відповідальний бізнес. На сьогоднішній день Компанія «Амріта» буде продовжувати реалізовувати ідею «зеленого офісу», планує брати активну участь у волонтерському русі, відкрита до добродійності та спонсорства, а також готовить до реалізації кілька власних соціальних проектів.


RUS


Компания «Амрита» – социально ответственная компания!

Компания «Амрита» – социально ответственная компания!

В марте 2012 года Компания «Амрита» подписала Договор о сотрудничестве с Центром развития корпоративной социальной ответственности (ЦР КСО), став его членом. Официальное принятие Компании «Амрита» в ряды Центра развития КСО состоялось 15 марта 2012 года.

Центр развития КСО объединяет различные компании и структуры для объединения усилий в реализации благотворительных и социальных проектов. Членами Центра развития КСО являются такие компании: Метинвест, ДТЭК, МТС, Киевстар, Life:), Interpipe, Platinum Bank, otp bank, JTI, METRO и другие.

«Мы чувствуем в себе силы, потребность и желание служить обществу, и рады объединить свои усилия в социально-значимых проектах, инициированных нашими бизнес-партнерами. И мы надеемся, что Центр развития «КСО» станет объединяющим звеном в поиске партнеров для наших собственных проектов. Вместе мы сделаем жизнь лучше!», – сказал Сергей Червинский, Генеральный директор Компании «Амрита».

Социальная ответственность легла в основу развития Компании «Амрита» еще с момента ее создания. Образовавшись из небольшого киевского клуба, сплотившего сторонников здорового образа жизни, за 11 лет Компания «Амрита» выросла до торгово-производственной компании национального масштаба. Благодаря созданной дистрибьюторской сети, многие из уникальных натуральных и экологических продуктов стали доступны широкому кругу потребителей.

Социальная ответственность Компании продолжает отчетливо прослеживаться в бизнес-процессах и сегодня. Компания «Амрита» ответственно относится к расширению своего ассортимента, выбирая только натуральные продукты, изготовленные из натурального сырья высокого качества, а также развивает новое направление HOME - экологические продукты, которые не содержат вредных для здоровья и окружающей среды фосфаты, хлор и синтетические ПАВ. Уже более сотни тысяч людей по всей Украине получили доступ к натуральным продуктам, помогающим естественным образом сохранять здоровье и красоту, больше половины из потребителей – наши постоянные клиенты. Сотрудники Компании «Амрита» ответственно относятся к сохранению природных ресурсов, реализовывая идею «зеленого офиса» в Центральном офисе в Киеве и в 12 Центрах обслуживания клиентов по всей Украине.

Вступив в ряды Центра развития КСО, Компания «Амрита» тем самым выразила свою готовность продолжать вести социально-ответственный бизнес. На сегодняшний день Компания «Амрита» будет продолжать реализовывать идею «зеленого офиса», планирует активно участвовать в волонтерском движении, открыта к благотворительности и спонсорству, а также готовит к реализации несколько собственных социальных проектов.

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1332
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: