з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Компанія «Амріта» отримала світове визнання

Компанія «Амріта» отримала світове визнання

Підводячи підсумки 2011 року, можна з впевненістю сказати, що Компанія «Амріта» може не тільки ставити перед собою високі цілі, але й досягати їх.

Новий маркетинг-план Amrita rEvolution Turbo, який був впроваджений лише в жовтні, уже дав свої результати: збільшилася кількість Членів Клубу, які отримали свій перший бонус, багато Лідерів скорили бажаний рубіж у підвищенні своєї кваліфікації. У листопаді збільшилися виплати бонусної винагороди більш ніж на 10% відносно жовтня, а в жовтні - на 15% відносно вересня.

Маркетинг-план був розроблений разом з Лідерами, і враховує побажання та потреби, спрямовані на успішний розвиток свого бізнесу та отримання максимальної користі. Члени Клубу отримали можливість набагато швидше та комфортніше переходити на кожний наступний рівень розвитку, збільшуючи свою кваліфікацію, розбудовувати структуру й утримувати свої лідерські позиції, і, як наслідок, – збільшувати свій статус і отримувати більше бонусів і винагород.

Так, за період жовтень-листопад до нас приєдналося більше 8,5 тисяч нових Членів Клубу! У листопаді стало на 30% більше Членів Клубу, ніж у жовтні, а в порівнянні з вереснем кількість нових Членів Клубу збільшилася більше ніж на 50%.

 За станом на листопад виконалиумови активної кваліфікації:

1. Діамантовий Директор – Сулімов В.В. (утримує)
2. Смарагдовий Директор – 5 лідерів:

Павловська Тетяна Олексіївна, Дзвонова Валентина Анатоліївна, Туник Раїса Сергіївна втримують активну кваліфікацію вже другий місяць, а Кудинська Оксана Петрівна та Величко Володимир Сергійович уперше досягли даної кваліфікації.
3. Рубіновий Директор – більше 70 Лідерів
4. Золотий Директор – порядку 120 Лідерів
5. Срібний Директор – близько 1300 Лідерів, що на 100 людей більше, ніж у  жовтні.

Ці цифри ще раз підтверджують, що Компанія створює такі умови, щоб кожний міг досягати успіху, розбудовуючи власний бізнес і, дбаючи про своїх рідних і близьких, будувати своє майбутнє.

Досягнення наших Лідерів – це найкращий подарунок для Компанії напередодні Нового року, і потрібно відзначити, що наші з вами досягнення не залишилися без уваги. За підсумками трирічного періоду Компанія «Амріта» була визнана гідною найвищої нагороди ЕВА «Найкраще підприємство Європи» (Best Enterprises of Europe) у категорії Wellness. Експертна рада конкурсу високо оцінила динаміку розвитку Компанії «Амріта», інноваційний підхід у розробках, а також відданість європейським стандартам якості продуктів для краси та здоров'я, виготовлених з натуральної сировини високої якості. Нагородження відбулося під час Оксфордського саміту Лідерів, який проходив 12 грудня в Міській Ратуші Оксфорда (Великобританія).

Вітаємо всіх нас із цим спільним успіхом, у якому, безумовно, є внесок кожного. Компанія «Амріта» готова до скорення нових висот у 2012 році, і ми зробимо це разом!

З Новим роком і Успіхів!


RUS


Компания «Амрита» получила мировое признание

Компания «Амрита» получила мировое признание

Подводя итоги уходящего 2011 года, можно с уверенностью сказать, что Компания «Амрита» не только может ставить перед собой высокие цели, но и достигать их.

Новый маркетинг-план Amrita rEvolution Turbo, который был введен только в октябре, уже дал свои результаты: увеличилось количество Членов Клуба, которые получили свой первый бонус, многие Лидеры покорили желаемый рубеж в повышении своей квалификации. В ноябре увеличились выплаты бонусного вознаграждения более чем на 10% по отношению к октябрю, а в октябре - на 15% по отношению к сентябрю.

Маркетинг-план был разработан совместно с Лидерами, и включает в себя пожелания и потребности, направленные на успешное развитие своего бизнеса и получение максимальных выгод. Члены Клуба получили возможность намного быстрее и комфортнее переходить на каждый следующий уровень развития, увеличивая свою квалификацию, развивать структуру и удерживать свои лидерские позиции, и, как следствие, – увеличивать свой статус и получать больше бонусов и вознаграждений.

Так, за период октябрь-ноябрь к нам присоединилось более 8,5 тысяч новых Членов Клуба! В ноябре стало на 30% больше Членов Клуба, чем в октябре, а по сравнению с сентябрем количество новых Членов Клуба увеличилось более чем на 50%.

По состоянию на ноябрь выполнили условия активной квалификации:

1. Бриллиантовый Директор – Сулимов В.В. (удерживает).
2. Изумрудный Директор – 5 лидеров:
Павловская Татьяна Алексеевна, Колокольная Валентина Анатольевна, Туник Раиса Сергеевна удерживают активную квалификацию уже второй месяц, а Кудинская Оксана Петровна и Величко Владимир Сергеевич впервые достигли данной квалификации.
3. Рубиновый Директор – более 70 Лидеров.
4. Золотой Директор – порядка 120 Лидеров.
5. Серебряный Директор – около 1300 Лидеров, что на 100 человек больше, чем в  октябре.

Эти цифры еще раз подтверждают, что Компания создает такие условия, чтобы каждый мог достигать успеха, развивая собственный бизнес и, заботясь о своих родных и близких, строить свое будущее.

Достижение наших Лидеров – это самый лучший подарок для Компании в преддверии Нового года, и нужно отметить, что наши с вами достижения не остались без внимания. По итогу за трехлетний период Компания «Амрита» была удостоена высочайшей награды ЕВА «Лучшее предприятие Европы» (Best Enterprises of Europe) в категории Wellness. Экспертный совет конкурса высоко оценил динамику развития Компании «Амрита», инновационный подход в разработках, а также приверженность европейским стандартам качества продуктов для красоты и здоровья, изготовленных из натурального сырья высокого качества. Награждение состоялось во время Оксфордского саммита лидеров, который проходил 12 декабря в Городской Ратуше Оксфорда (Великобритания).

Поздравляем всех нас с этим общим успехом, в котором, безусловно, есть вклад каждого. Компания «Амрита» готова к покорению новых высот в 2012 году, и мы сделаем это вместе!

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1434
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: