з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Кольпіт

Кольпіт - запальне ураження стінок піхви. Банальний кольпіт викликати стафілококи, стрептококи, ешерихії, протей, гемофільної палички та ін Нерідко зустрічаються асоціації мікроорганізмів, зокрема неспецифічних і специфічних збудників. Кольпіти є найбільш частим захворюванням жіночої статевої сфери.

Симптоми. У гострій стадії банального кольпіту відзначаються скарги на рясні слизисто-гнійні білі, свербіж зовнішніх статевих органів, іноді порушення загального самопочуття. При огляді виражена гіперемія і набряклість слизової оболонки стінок піхви, посилена ексудація з утворенням гнійних виділень. При тяжкому перебігу відбувається десквамація поверхневих епітеліальних клітин з утворенням дрібних ерозій. При хронізації процесу всі зміни згладжуються, і хворих турбують лише помірні або незначні білі слизового або серозно-гнійного характеру. Нерідко запальні зміни слизової можна виявити тільки при кольпоскопії.

Діагностика. Діагностика кольпіту повинна проводитися з урахуванням його етіології (виключення специфічної природи), що досягається при використанні бактеріоскопічного і бактеріологічного методів.
Лікування. Лікування банальних кольпітів має здійснюватися з урахуванням всіх його клінічних проявів. Антибіотики краще не призначати, використовуючи переважно коштом місцевої терапії. При необхідності призначення антибактеріальних засобів слід застосовувати їх з урахуванням чутливості мікроорганізмів.

Для санації піхви використовують відварами ромашки, шавлії, календули, вагінальні ванночки. Місцевий (в мазях, креми, гелях) повинно бути короткочасним, також слід враховувати чутливість збудника (асоціації збудників).
Профілактика. Профілактика кольпітів полягає в неухильному дотриманні правил особистої гігієни жінкою та її статевим партнером, а також застосування засобів, що підвищують загальну резистентність організму.

RUS

Кольпит

Кольпит - воспалительное поражение стенок влагалища. Банальный кольпит вызывать стафилококки, стрептококки, эшерихии, протей, гемофильная палочка и пр. Нередко встречаются ассоциации микроорганизмов, в частности неспецифических и специфических возбудителей. Кольпиты является наиболее частым заболеванием женской половой сферы.

Симптомы. В острой стадии банального кольпита отмечаются жалобы на обильные слизисто-гнойные бели, зуд наружных половых органов, иногда нарушение общего самочувствия. При осмотре выражена гиперемия и отечность слизистой оболочки стенок влагалища, усиленная экссудация с образованием гнойных выделений. При тяжелом течении происходит десквамация поверхностных эпителиальных клеток с образованием мелких эрозий. При хронизации процесса все изменения сглаживаются, и больных беспокоят только умеренные или незначительные бели слизистого или серозно-гнойного характера. Нередко воспалительные изменения слизистой можно выявить только при кольпоскопии.

Диагностика. Диагностика кольпита должна проводиться с учетом его этиологии (исключение специфической природы), что достигается при использовании бактериоскопического и бактериологического методов.
Лечение. Лечение банальных кольпитов должно осуществляться с учетом всех его клинических проявлений. Антибиотики лучше не назначать, используя преимущественно средства местной терапии. При необходимости назначения антибактериальных средств следует применять их с учетом чувствительности микроорганизмов.

Для санации влагалища используют отварами ромашки, шалфея, календулы, влагалищные ванночки. Местное (в мазях, кремах, гелях) должно быть кратковременным, также следует учитывать чувствительность возбудителя (ассоциации возбудителей).
Профилактика. Профилактика кольпитов заключается в неукоснительном соблюдении правил личной гигиены женщиной и ее половым партнером, а также применение средств, повышающих общую резистентность организма.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1560
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: