з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Іони срібла

Про цілющі властивості срібла і про його здатність знищувати хвороботворні мікроорганізми відомо з давніх часів. Згадайте хоча б про срібну ложечку, опускається нашими бабусями в банки з обстоюваної водою, або "святу" воду, яка, не псуючись, стоїть по кілька місяців.

Першим, як виявляється з історії, срібло для лікування застосував Парацельс, який лікував ляпісом (нітратом срібла) епілепсію і жовтяницю. Аж до двадцятого століття препаратами срібла лікували гнійні рани, опіки, навіть тиф і туберкульоз. Найбільш широко лікувальні можливості срібних предметів використовувалися церквою в середньовіччі, дозволяючи їй за допомогою "святої води" добиватися успіху в лікуванні і профілактиці різного роду кишкових інфекцій, які на той час були широко поширені. Сьогодні освячення води збереглося лише як невід'ємна частина церковного ритуалу, зате прийшов час усвідомленого використання людиною знезаражувальних властивостей срібла.

Зокрема, саме таким чином зберігають питні властивості води на підводних човнах і судах, що йдуть в довготривале автономне плавання. Знаходять застосування срібні фільтри і в різноманітному харчовому обладнанні. З'явилися роботи, незаперечно свідчать про позитивний ефект від застосування срібла при лікуванні запальних процесів. В аптеках продається безліч препаратів, в основі яких знаходиться металеве срібло, проторгол або каллоідное срібло. Здавалося б, чого ще бажати, адже всі цінні властивості срібла поставлені на службу людині. Але все виявилося не так-то просто.

 
Як з'ясувалося, ефект знезараження проявлявся не завжди однаково і сильно варіювався залежно від різних умов. Відповідно до панувала в свій час теорією про те, що антибактеріальні властивості притаманні атомам срібла, дана обставина ніяк не могло бути пояснено. Зрештою, в 1940 р. після серії експериментів, групою американських вчених було доведено, що шуканими властивостями володіють аж ніяк не атоми, а іони срібла, що виділяються в мізерно малій кількості з металевого срібла за рахунок дефектів кристалічних грат. Саме насичення води іонами срібла та призводило до прояву її лікувальних властивостей. Здавалося б, рішення знайдено! Досить ввести іони срібла в людський організм і більшість хвороботворних мікробів і запальних процесів буде ліквідовано. Враховуючи нікчемність необхідної для цього масової частки чистого срібла (0,00025 мг / кг ваги на добу), і порівняно невисоку ціну на цей метал, відкривалася можливість створення практично безкоштовного і воістину універсальних ліків від більшості інфекційних захворювань. Також, враховуючи роль запальних процесів протягом більшості захворювань та існуючі методики їх лікування, відкривалася величезна перспектива різко скоротити необхідність медикаментозного і хірургічного втручання в роботу людського організму. Відповідно з'являлася можливість значно заощадити на лікарські засоби, операції, персонал лікувальних установ і час, проведений в стаціонарах.

Однак в умовах широкого застосування антибіотиків про срібло благополучно забули, вбачаючи в них панацею в боротьбі з вірусами і бактеріями. Сьогодні медики знову проявляють інтерес до срібла. Але прихильників старого-нового методу зустрічає опір офіційної медицини. Шостий рік пробиває нові ліки на основі срібла (повіаргол) Євген Орловський. Кращого антисептика для лікування гнійних ран, опіків, трофічних виразок, доводить він, зараз просто немає. На жаль, мабуть, занадто багатьом вигідніше, щоб ми купували в аптеках дорогі імпортні ліки.

Але срібло - конкурент дійсно гідний. Ще в 1978 році у випуску Science Digest доктор медицини Джим Поуелл писав про те, що срібло феноменальне явище в сучасній медицині і найкращий борець з мікробами, який ми тільки маємо. Судіть самі. Звичайний антибіотик вбиває з півдюжини хвороботворних організмів, тоді як срібло близько 650. За традиційною методикою пацієнт отримує медичний препарат - орально у вигляді таблетки, через укол або крапельницю, потрапляючи в організм, ліки розбавляється в п'яти літрах крові і двох літрах лімфи. Це все одно, що кинути таблетку у відро. Один грам ліки дає концентрацію в 0,0007 відсотка. Мало того. Тільки 5-10 відсотків препарату йдуть до хворого органу. Решта 90, подорожуючи по організму, вишукують слабкі місця. Ми отримуємо ускладнення не від хвороби, а найчастіше від сліпого введення в організм ліків. Візьміть анотацію до будь-якого препарату - три рядки призначень і сторінка побічних ефектів і протипоказань.

Відкриття в ХХ столітті антибіотиків, в яких людство бачило порятунок від хвороботворних мікроорганізмів, насправді - замкнуте коло. Вони не вбивають мікроби, віруси і бактерії, а тільки вибивають цеглинки з їх структури. Зазнавши вплив антибіотиків, патогенні мікроорганізми відновлюються, але виявляються вже нечутливими до даного препарату. Медикам доводиться шукати новий засіб, і так до нескінченності.

Тим часом людство вже чотири тисячі років використовує бактерицидні властивості срібла. ХХ століття був відзначений ще двома серйозними відкриттями. Лікар А.А. Шалімов в монографії "Гострий перитоніт" (Київ, 1981) довів, що запальний процес в організмі має електричний заряд зі знаком "мінус". І друге - відкриття американських вчених, які довели, що антибактеріальними властивостями володіє не саме срібло, а його іони. Висновок очевидний: значить, при впливі на хвороботворні організми потрібні позитивні іони срібла. При цьому срібла потрібно нікчемна кількість. Добова доза 0,0025 мг на 1 кг ваги або 0,25 мг на сто кілограмів.

Здавалося б, ніщо не перешкоджає переможному ходу срібла в медицині. Але наука не любить легких шляхів. Досліди, проведені американським вченим Дурбін в 1960 р. показали, що іони срібла, введені в кров'яне русло швидко зв'язувалися плазматичними білками і виводилися з організму з жовчю. З іншого боку, в 1970 р. в Саратові були поставлені досліди по внутрішньошлунковому введенню іонів срібла. Але й тут чекала невдача - введені таким чином іони акумулювалися практично виключно в мозку і селезінці, не надаючи терапевтичного впливу на інші органи. Здавалося б, очевидна черговий глухий кут.

Але тепер вихід з цього тупика знайдений. Його дає апарат Шубіна, який доставляє іони срібла в лімфу людини, а найголовніше, забезпечує транспортування іонів срібла до вогнища захворювання. У ході досліджень з'ясувалося, що введення ліків в лімфатичне русло приблизно в 7-10 разів ефективніше, ніж введення такої ж кількості ліків у кров.

RUS

Ионы серебра

О целебных свойствах серебра и о его способности уничтожать болезнетворные микроорганизмы известно с давних времен. Вспомните хотя бы про серебряную ложечку, опускаемую нашими бабушками в банки с отстаиваемой водой, или "святую” воду, которая, не портясь, стоит по несколько месяцев.

Первым, как явствует из истории, серебро для лечения применил Парацельс, лечивший ляписом (нитратом серебра) эпилепсию и желтуху. Вплоть до двадцатого века препаратами серебра лечили гнойные раны, ожоги, даже тиф и туберкулез. Наиболее широко лечебные возможности серебряных предметов использовались церковью в средневековье, позволяя ей при помощи "святой воды” добиваться успеха в лечении и профилактике различного рода кишечных инфекций, которые в то время были широко распространены. Сегодня освящение воды сохранилось лишь как неотъемлемая часть церковного ритуала, зато пришло время осознанного использования человеком обеззараживающих свойств серебра.

В частности, именно таким образом сохраняют питьевые свойства воды на подводных лодках и судах, уходящих в долговременное автономное плавание. Находят применение серебряные фильтры и в разнообразном пищевом оборудовании. Появились работы, неоспоримо свидетельствующие о положительном эффекте от применения серебра при лечении воспалительных процессов. В аптеках продается множество препаратов, в основе которых находится металлическое серебро, проторгол или каллоидное серебро. Казалось бы, чего еще желать, ведь все ценные свойства серебра поставлены на службу человеку. Но все оказалось не так-то просто.

Как выяснилось, эффект обеззараживания проявлялся не всегда одинаково и сильно варьировался в зависимости от различных условий. В соответствии с господствовавшей в свое время теорией о том, что антибактериальные свойства присущи атомам серебра, данное обстоятельство никак не могло быть объяснено. В конце концов, в 1940 г. после серии экспериментов, группой американских ученых было доказано, что искомыми свойствами обладают отнюдь не атомы, а ионы серебра, выделяющиеся в ничтожно малом количестве из металлического серебра за счет дефектов кристаллических решеток. Именно насыщение воды ионами серебра и приводило к проявлению ее лечебных свойств. Казалось бы, решение найдено! Достаточно ввести ионы серебра в человеческий организм и большинство болезнетворных микробов и воспалительных процессов будет ликвидировано. Учитывая ничтожность требуемой для этого массовой доли чистого серебра (0,00025 мг/кг веса в сутки), и сравнительно невысокую цену на этот металл, открывалась возможность создания практически бесплатного и поистине универсального лекарства от большинства инфекционных заболеваний. Также, учитывая роль воспалительных процессов в течении большинства заболеваний и существующие методики их лечения, открывалась огромная перспектива резко сократить необходимость медикаментозного и хирургического вмешательства в работу человеческого организма. Соответственно появлялась возможность значительно сэкономить на лекарственных средствах, операциях, персонале лечебных учреждений и времени, проведенном в стационарах.

Однако в условиях широкого применения антибиотиков про серебро благополучно забыли, видя в них панацею в борьбе с вирусами и бактериями. Сегодня медики вновь проявляют интерес к серебру. Но сторонников старого-нового метода встречает сопротивление официальной медицины. Шестой год пробивает новое лекарство на основе серебра (повиаргол) Евгений Орловский. Лучшего антисептика для лечения гнойных ран, ожогов, трофических язв, доказывает он, сейчас просто нет. Увы, видимо, слишком многим выгоднее, чтоб мы покупали в аптеках дорогущие импортные лекарства.

Но серебро - конкурент действительно достойный. Еще в 1978 году в выпуске Science Digest доктор медицины Джим Поуэлл писал о том, что серебро феноменальное явление в современной медицине и самый лучший борец с микробами, какой мы только имеем. Судите сами. Обычный антибиотик убивает с полдюжины болезнетворных организмов, тогда как серебро около 650. По традиционной методике пациент получает медицинский препарат - орально в виде таблетки, через укол или капельницу, попадая в организм, лекарство разбавляется в пяти литрах крови и двух литрах лимфы. Это все равно, что бросить таблетку в ведро. Один грамм лекарства дает концентрацию в 0,0007 процента. Мало того. Только 5-10 процентов препарата идут к больному органу. Оставшиеся 90, путешествуя по организму, выискивают слабые места. Мы получаем осложнения не от болезни, а зачастую от слепого введения в организм лекарств. Возьмите аннотацию к любому препарату - три строчки назначений и страница побочных эффектов и противопоказаний.

Открытие в ХХ веке антибиотиков, в которых человечество видело спасение от болезнетворных микроорганизмов, на самом деле - замкнутый круг. Они не убивают микробы, вирусы и бактерии, а только выбивают кирпичики из их структуры. Испытав воздействие антибиотиков, патогенные микроорганизмы восстанавливаются, но оказываются уже нечувствительными к данному препарату. Медикам приходится искать новое средство, и так до бесконечности.

Между тем человечество уже четыре тысячи лет использует бактерицидные свойства серебра. ХХ век был отмечен еще двумя серьезными открытиями. Врач А.А. Шалимов в монографии "Острый перитонит” (Киев, 1981) доказал, что воспалительный процесс в организме имеет электрический заряд со знаком "минус”. И второе - открытие американских ученых, доказавших, что антибактериальными свойствами обладает не само серебро, а его ионы. Вывод очевиден: значит, при воздействии на болезнетворные организмы нужны положительные ионы серебра. При этом серебра нужно ничтожное количество. Суточная доза 0,0025 мг на 1 кг веса или 0,25 мг на сто килограммов.

Казалось бы, ничто не препятствует победному шествию серебра в медицине. Но наука не любит легких путей. Опыты, проведенные американским ученым Дурбиным в 1960 г. показали, что ионы серебра, введенные в кровяное русло быстро связывались плазматическими белками и выводились из организма с желчью. С другой стороны, в 1970 г. в Саратове были поставлены опыты по внутрижелудочному введению ионов серебра. Но и здесь поджидала неудача - введенные таким образом ионы аккумулировались практически исключительно в мозге и селезенке, не оказывая терапевтического воздействия на другие органы. Казалось бы, налицо очередной тупик.

Но теперь выход из этого тупика найден. Его дает аппарат Шубина, который доставляет ионы серебра в лимфу человека, а самое главное, обеспечивает транспортировку ионов серебра к очагу заболевания. В ходе исследований выяснилось, что введение лекарства в лимфатическое русло примерно в 7-10 раз эффективнее, нежели введение такого же количества лекарства в кровь.

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2980
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: