з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Групи крові та захворюваність

Люди, що мають різні групи крові, не однаковою мірою схильні до тих чи інших захворювань. Так, у людей з I (0) групою крові частіше зустрічається виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Ці факти пояснюються тим, що агглютіногени А і В, виділяючись у складі шлункового і підшлункового соку, оберігають стінку від пошкодження протеолітичними ферментами. Люди, що мають II (А) групу крові, частіше страждають і важче переносять цукровий діабет, у них підвищена згортання крові, через що виникають інфаркти міокарда та інсульти. Згідно зі статистичними даними, у осіб з II (А) групою крові частіше зустрічаються ракові захворювання шлунка і статевих органів, а в осіб III (В) групи - рак товстої кишки. Разом з тим особи, які мають I і IV групи крові, менш сприйнятливі до збудників чуми, але у них важче протікає натуральна віспа.
У резус-негативних людей різні захворювання крові зустрічаються приблизно в 6 разів частіше, ніж у резус-позитивних.
RUS

Группы крови и заболеваемость

Люди, имеющие разные группы крови, не в одинаковой степени подвержены тем или иным заболеваниям. Так, у людей с I (0) группой крови чаще встречается язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти факты объясняются тем, что агглютиногены А и В, выделяясь в составе желудочного и поджелудочного сока, предохраняют стенку от повреждения протеолитическими ферментами. Люди, имеющие II (А) группу крови, чаще страдают и тяжелее переносят сахарным диабетом, у них повышенная свертываемость крови, отчего возникают инфаркты миокарда и инсульты. Согласно статистическим данным, у лиц со II (А) группой крови чаще встречаются раковые заболевания желудка и половых органов, а у лиц III (В) группы - рак толстой кишки. Вместе с тем лица, имеющие I и IV группы крови, менее восприимчивы к возбудителям чумы, но у них тяжелее протекает натуральная оспа.
У резус-отрицательных людей различные заболевания крови встречаются примерно в 6 раз чаще, чем у резус-положительных.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1446
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: