з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Глисти

Глисти (гельмінти) - паразитичні черв'яки, що живуть в організмі людини, а також тварин і викликають хворобливі ураження окремих органів або загальне порушення стану здоров'я. Найбільш часто у людини зустрічаються такі види: гострики, аскариди, солітер і лямблії (печінкові глисти). Прояв хвороби може бути різним, воно залежить від виду глистів, місця їх локалізації в організмі людини (господаря), кількості.

Симптоми. Втрата ваги, загальне нездужання, запаморочення, дратівливість.
При паразитуванні глистів у кишечнику виникають запори, проноси, нудота, рідше блювання, можуть бути набряки, жовтяничність шкіри, кашель, нежить.
Майже завжди захворювання супроводжується втратою ваги, загальним нездужанням, запамороченням, дратівливістю. При При всіх видах захворювання спостерігається зниження працездатності, а у дітей - порушення фізичного та розумового розвитку, затримка росту, статевого розвитку, розлад пам'яті.

Зараження глистами людини, в залежності від їх виду, може відбуватися при вживанні в їжу погано провареного м'яса тварин, заражених яйцями та личинками, або при попаданні в організм людини яєць і личинок, розвиток яких відбувається в грунті. Тут вони перетворюються в дорослі особини. Кількість їх в організмі людини при запущеної хвороби може бути дуже великим. Дорослі глисти і їхні яйця можуть виходити з організму людини разом з калом, що і є основною ознакою при розпізнаванні причини захворювання. Крім цього, є більш складні способи діагностування на основі аналізів крові, мокротиння та інші, які виконуються в лікувальних установах.

Найбільш часто зустрічаються у людини гострики й аскариди, пов'язані з круглих червів, різні види ціп'яків (солітерів), пов'язані з стрічковим черв'якам (лентецом). Нижче наводяться короткі відомості про них і про шляхи зараження ними людини. Необхідно ще раз нагадати, що діагностування та лікування захворювань, що викликаються присутністю в організмі людини черв'яків-паразитів, повинен проводити тільки лікар. Як правило, виведення їх з кишечнику також слід виконувати тільки відповідно до призначень лікаря в домашніх або стаціонарних умовах.
Користуватися рекомендованими народною медициною глистогінними засобами потрібно з обережністю, оскільки деякі з них протипоказані при певних захворюваннях.
Наприклад, глистогінні засоби не можна давати при вагітності, менструаціях, важких гарячкових хворобах і кишкових захворюваннях.

Гострики (Стрибунці) паразитують в кінцевому відділі тонких кишок і в сліпій кишці людини. Довжина самки 9-12 мм, самця - 2-5 мм. Тіло хробака біле, з загостреними кінцями. Яйця безбарвні. Самки з готовими для відкладання яйцями спускаються в пряму кишку, звідки виповзають назовні і, відклавши яйця (близько 12 тисяч) поблизу анального отвору, гинуть. Виповзання гостриків супроводжується сверблячкою. На вологій поверхні тіла яйця визрівають до заразною стадії. Людина заражається гостриками, ковтаючи яйця, що заносяться в рот забрудненими при чухання руками.

Аскариди - круглі глисти червонуватого кольору, що нагадують дощових черв'яків. У людини дорослі аскариди живуть у тонких кишках: Самки відкладають в кишечнику більше 200 тисяч яєць на добу. Яйця в кишечнику не розвиваються, а виділяються з випорожненнями назовні і дозрівають до заразною стадії в грунті. При попаданні дозрілих яєць з їжею і питвом в кишечник людини виходить личинка, яка пробуравливает стінку кишок, потрапляє в кишкові вени, досягає серця і звідти струмом крові заноситься в легені. Тут вона пробуравливает альвеоли і проходить по дихальних шляхах в, ротову порожнину. Проковтнута зі слиною, личинка вдруге потрапляє в кишечник, де перетворюється на дорослу аскариду. Живуть дорослі аскариди в кишечнику, їх кількість може сягати кількох сотень. Вони виділяють шкідливі для організму речовини і при великих скупченнях порушують роботу кишечника.
Основним джерелом зараження є брудні руки, немиті овочі та фрукти, непроварені продукти, забруднена вода, мухи. Для попередження зараження аскаридами і розповсюдження їх слід дотримуватися правил особистої гігієни, ретельно мити овочі і фрукти, тримати в чистоті вбиральні.

Солітери (цестоди) відносяться до стрічкових глистам. Захворювання людини викликають головним чином воо зруйнованих ціп'як (свинячий солітер) і неозброєний ціп'як (бичачий солітер). Ці гельмінти досягають довжини: перший 1,5-2 м, другий 4-6 м. Вони паразитують у тонких кишках, щільно прикріплюючись присосками, що знаходяться у них на голові, до стінки кишки. Тіло солітера складається з окремих члеників; містять яйця зрілі членики відриваються і виходять назовні, причому членики бичачого ціп'яка можуть активно виповзати із заднього проходу, а членики свинячого ціп'яка виходять тільки із випорожненнями. Надалі яйця потрапляють в організм тварин, які служать проміжним хазяїном; для бичачого солітера - це велика рогата худоба, для свинячого .- свиня, дикий кабан, а також людина. Розвиток личинки відбувається в м'язах проміжного господаря і в кишечнику людини, з'їв неперевірене м'ясо, що містить ці личинки (фіни). Для людини більш небезпечний свинячий солітер, тому що крім самих хробаків в організмі людини можуть паразитувати також і його личинки (цистицерки), вражаючи мозок, очі і тканини. Поширений також карликовий ціп'як, що має довжину 1,5-3 см і паразитує в тонкому кишечнику людини, в основному у дітей.
Оскільки єдиним джерелом зараження є розсіюючий у зовнішньому середовищі яйця й членики солітера людина, дуже важливо виявляти і лікувати кожного хворого. Лікування повинно здійснюватися під наглядом лікаря в стаціонарних умовах, із застосуванням різних лікарських препаратів і спеціальних медикаментів, а також хірургічним шляхом.

При паразитуванні гельмінтів у кишечнику спостерігаються запори, проноси, нудота, рідше блювання, в печінці - жовтушність, набряки, в легенях - кашель, виділення з носа.

RUS

Глисты

Глисты (гельминты) - паразитические черви, живущие в организме человека, а также животных и вызывающие болезненные поражения отдельных органов или общее нарушение состояния здоровья. Наиболее часто у человека встречаются следующие виды: острицы, аскариды, солитер и лямблии (печеночные глисты). Проявление болезни может быть различным, оно зависит от вида глистов, места их локализации в организме человека (хозяина), количества.

Симптомы. Потеря веса, общее недомогание, головокружение, раздражительность.
При паразитировании глистов в кишечнике возникают запоры, поносы, тошнота, реже рвота, могут быть отеки, желтушность кожи, кашель, насморк.
Почти всегда заболевание сопровождается потерей веса, общим недомоганием, головокружением, раздражительностью. При При всех видах заболевания наблюдается снижение работоспособности, а у детей - нарушение физического и умственного развития, задержка роста, полового развития, расстройство памяти.

Заражение глистами человека, в зависимости от их вида, может происходить при употреблении в пищу плохо проваренного мяса животных, зараженных яйцами и личинками, или при попадании в организм человека яиц и личинок, развитие которых происходит в почве. Здесь они превращаются во взрослые особи. Количество их в организме человека при запущенной болезни может быть очень большим. Взрослые глисты и их яйца могут выходить из организма человека вместе с калом, что и является основным признаком при распознавании причины заболевания. Кроме этого, есть более сложные способы диагностирования на основе анализов крови, мокроты и др., которые выполняются в лечебных учреждениях.

Наиболее часто встречаются у человека острицы и аскариды, относящиеся к круглых червей, различные виды цепней (солитеров), относящиеся к ленточным червям (лентецом). Ниже приводятся краткие сведения о них и о путях заражения ими человека. Необходимо еще раз напомнить, что диагностирование и лечение заболеваний, вызываемых присутствием в организме человека червей-паразитов, должен проводить только врач. Как правило, выведение их из кишечника также следует выполнять только в соответствии с назначениями врача в домашних или стационарных условиях.
Пользоваться рекомендованными народной медициной глистогонным средствами нужно с осторожностью, поскольку некоторые из них противопоказаны при определенных заболеваниях.
Например, глистогонные средства нельзя давать при беременности, менструациях, тяжелых лихорадочных болезнях и кишечных заболеваниях.

Острицы (Попрыгунчики) паразитируют в конечном отделе тонких кишок и в слепой кишке человека. Длина самки 9-12 мм, самца - 2-5 мм. Тело червя белое, с заостренными концами. Яйца бесцветные. Самки с готовыми для откладки яйцами спускаются в прямую кишку, откуда выползают наружу и, отложив яйца (около 12 тысяч) близ анального отверстия, погибают. Выползания остриц сопровождается зудом. На влажной поверхности тела яйца вызревают до заразной стадии. Человек заражается острицами, проглатывая яйца, заносимые в рот загрязненными при почесывание руками.

Аскариды - круглые глисты красноватого цвета, напоминающие дождевых червей. У человека взрослые аскариды обитают в тонких кишках: Самки откладывают в кишечнике более 200 тысяч яиц в сутки. Яйца в кишечнике не развиваются, а выделяются с испражнениями наружу и дозревают до заразной стадии в почве. При попадании созревших яиц с пищей и питьем в кишечник человека выходит личинка, которая пробуравливает стенку кишечника, попадает в кишечные вены, достигает сердца и оттуда током крови заносится в легкие. Здесь она пробуравливает альвеолы ​​и проходит по дыхательным путям в, ротовую полость. Проглочена со слюной, личинка вторично попадает в кишечник, где превращается во взрослую аскариду. Живут взрослые аскариды в кишечнике, их количество может достигать нескольких сотен. Они выделяют вредные для организма вещества и при больших скоплениях нарушают работу кишечника.
Основным источником заражения являются грязные руки, немытые овощи и фрукты, непроваренные продукты, загрязненная вода, мухи. Для предупреждения заражения аскаридами и распространения их следует соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, содержать в чистоте уборные.

Солитеры (цепни) относятся к ленточным глистам. Заболевания человека вызывают главным образом воо разрушенных цепень (свиной солитер) и невооруженный цепень (бычий солитер). Эти гельминты достигают длины: первый 1,5-2 м, второй 4-6 м. Они паразитируют в тонких кишках, плотно прикрепляясь присосками, находящихся у них на голове, к стенке кишки. Тело солитера состоит из отдельных члеников; содержащие яйца зрелые членики отрываются и выходят наружу, причем членики бычьего цепня могут активно выползать из заднего прохода, а членики свиного цепня выходят только с испражнениями. В дальнейшем яйца попадают в организм животных, которые служат промежуточным хозяином; для бычьего солитера - это крупный рогатый скот, для свиного .- свинья, дикий кабан, а также человек. Развитие личинки происходит в мышцах промежуточного хозяина и в кишечнике человека, съел непроверенное мясо, содержащее эти личинки (финны). Для человека более опасен свиной солитер, так как помимо самих червей в организме человека могут паразитировать также и его личинки (цистицерки), поражая мозг, глаза и ткани. Распространен также карликовый цепень, имеющий длину 1,5-3 см и паразитирует в тонком кишечнике человека, в основном у детей.
Поскольку единственным источником заражения является рассеивающий во внешней среде яйца и членики солитера человек, очень важно выявлять и лечить каждого больного. Лечение должно осуществляться под наблюдением врача в стационарных условиях, с применением различных лекарственных препаратов и специальных медикаментов, а также хирургическим путем.

При паразитировании гельминтов в кишечнике наблюдаются запоры, поносы, тошнота, реже рвота, в печени - желтушность, отеки, в легких - кашель, выделения из носа.

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  3638
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: