з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Гіпертонія

Захворювання, основною ознакою якого є підвищений артеріальний тиск. Нормальним вважається тиск: систолічний (верхнє) - до 140 мм рт. ст., діастолічний (нижній) - до 90 мм рт. ст. В основі гіпертонічної хвороби лежить надмірне напруження стінок всіх дрібних артерій, внаслідок чого відбувається зменшення їх просвіту, що утрудняє просування крові по судинах. При цьому тиск крові на стінки судин підвищується.
Причини виникнення гіпертонічної хвороби пов'язані з діяльністю центральної нервової системи. На розвиток хвороби впливає нервове перенапруження, несприятливі життєві ситуації, а також надмірне харчування (особливо жирної м'ясної їжею) і малорухливий спосіб життя.

Симптоми. Головний біль, запаморочення, припливи крові, кровотеча з носа, нудоту - ось основні симптоми гіпертонії. Але найчастіше гіпертонія протікає безсимптомно, за що її і називають «мовчазним вбивцею». Відомо, що більше половини людей і не підозрюють, що в них підвищений кров'яний тиск.

Гіпертонія - одне з найпоширеніших захворювань, зазвичай спостерігається після 40 років, частіше у жінок. Хвороба розвивається повільно і поступово, починаючись з періодичних головних болів, серцебиття; кров'яний тиск стає нестійким. На цій стадії хворобу найчастіше залишається непоміченою. Однак потім ознаки її стають всі вболіваємо наполегливими, відзначається головний біль, оніміння пальців рук і ніг, приливи крові до голови, поганий сон, мелькання перед очима «мушок», швидке стомлення. Підвищення кров'яного тиску стає стійким, у судинах відбуваються до цього часу склеротичні зміни. Тиск крові може підвищуватися і від надлишку в ній цукру або солі. Підвищений тиск крові може мати й інші причини: ослаблення роботи нирок, пошкодження печінки або епітеліальних всмоктувальних волосків тонкого кишечника, ослаблення функції судин (пошкодження мембранних властивостей судин), підвищений рівень цукру в крові та ін
Ця стадія хвороби триває зазвичай багато років. При подальшому прогресуванні хвороби порушення функцій артерій призводить до серйозних наслідків: у хворого виявляється недостатність серця або нирок або порушення мозкового кровообігу.
При гіпертонічній хворобі важливо щадити душевний стан хворого, йому необхідний достатній сон, тривале перебування на повітрі, здоровий режим праці. За призначенням лікаря - заспокійливі й іноді снодійні препарати, а також спеціальні лікарські засоби, що знижують кров'яний тиск.

У харчуванні хворим гіпертонією необхідно дотримуватися дієти. Перш за все слід виключити жирну їжу та продукти, багаті на холестерин, тобто менше солодкого, а також свіжого хліба, замінюючи його сухарями або рисом. Корисні всі продукти, що затримують розвиток атеросклерозу: сир, молочні продукти (особливо кисле молоко та сироватка), яєчний білок, капуста, горох, варена яловичина та інші, а також багаті вітаміном С редиска, зелена цибуля, хрін, чорна смородина, лимони.
Арсенал використовуваних для лікування гіпертонічної хвороби рекомендацій народної медицини великий і включає кошти як для зовнішнього, так і для внутрішнього застосування.
RUS

Гипертония

Заболевание, основным признаком которого является повышенное артериальное давление. Нормальным считается давление: систолическое (верхнее) - до 140 мм рт. ст., диастолическое (нижнее) - до 90 мм рт. в. В основе гипертонической болезни лежит чрезмерное напряжение стенок всех мелких артерий, в результате чего происходит уменьшение их просвета, затрудняющее продвижение крови по сосудам. При этом давление крови на стенки сосудов повышается.
Причины возникновения гипертонической болезни связаны с деятельностью центральной нервной системы. На развитие болезни влияет нервное перенапряжение, неблагоприятные жизненные ситуации, а также избыточное питание (особенно жирной мясной пищей) и малоподвижный образ жизни.

Симптомы. Головная боль, головокружение, приливы крови, кровотечение из носа, тошнота - вот основные симптомы гипертонии. Но чаще всего гипертония протекает бессимптомно, за что ее и называют «молчаливым убийцей». Известно, что более половины людей и не подозревают, что у них повышенное кровяное давление.

Гипертония - одно из самых распространенных заболеваний, обычно наблюдается после 40 лет, чаще у женщин. Болезнь развивается медленно и постепенно, начинаясь с периодических головных болей, сердцебиения; кровяное давление становится неустойчивым. На этой стадии болезнь чаще всего остается незамеченной. Однако затем признаки ее становятся все болеем настойчивыми, отмечается головная боль, онемение пальцев рук и ног, приливы крови к голове, плохой сон, мелькание перед глазами «мушек», быстрое утомление. Повышение кровяного давления становится стойким, в сосудах происходят ранее склеротические изменения. Давление крови может повышаться и от избытка в ней сахара или соли. Повышенное давление крови может иметь и другие причины: ослабление работы почек, повреждение печени или эпителиальных всасывающих волосков тонкого кишечника, ослабление функции сосудов (повреждение мембранных свойств сосудов), повышенный уровень сахара в крови и др.
Эта стадия болезни длится обычно много лет. При дальнейшем прогрессировании болезни нарушения функций артерий приводит к серьезным последствиям: у больного выявляется недостаточность сердца или почек или нарушение мозгового кровообращения.
При гипертонической болезни важно щадить душевное состояние больного, ему необходим достаточный сон, длительное пребывание на воздухе, здоровый режим труда. По назначению врача - успокоительные и иногда снотворные препараты, а также специальные лекарственные средства, снижающие кровяное давление.

В питании больных гипертонией необходимо соблюдать диету. Прежде всего следует исключить жирную пищу и продукты, богатые холестерином, то есть меньше сладкого, а также свежего хлеба, заменяя его сухарями или рисом. Полезны все продукты, задерживающие развитие атеросклероза: творог, молочные продукты (особенно простокваша и сыворотка), яичный белок, капуста, горох, вареная говядина и др., а также богатые витамином С редис, зеленый лук, хрен, черная смородина, лимоны.
Арсенал используемых для лечения гипертонической болезни рекомендаций народной медицины велик и включает средства как для внешнего, так и для внутреннего применения.

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1459
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: