з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Гінкго білоба

Незважаючи на те, що Гінкго білоба традиційно вважається японським рослиною, воно бере свій початок з Китаю. Це єдиний представник свого сімейства, який не змінився за 150 мільйонів років.

У традиційній китайській медицині, листя гінкго білоба використовуються як засоби лікування симптомів астми, кашлю і шкірних захворювань. У сучасній Європі, витяги з цієї сировини, використовуються в лікуванні захворювань серцево-судинної системи, а також як добавки для поліпшення пам'яті і концентрації уваги.

Кілька слів про історію рослини

Незважаючи на те, що Гінкго білоба традиційно вважається японським рослиною, воно бере свій початок з Китаю. Це єдиний представник свого сімейства, який не змінився за 150 мільйонів років.

Гінкго дерево 30-40 м у висоту і 4,5 м в діаметрі з великим листям у формі серця. Ця рослина деже серед дерев вважається довгожителем, т.к. може прожити до 4000 років.

 
В Японії, Китаї і Кореї гінкго шанується як священне дерево - символ опору і довгого життя. Ця рослина показує чудову стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища - інфекцій, комах і хімічного забруднення навколишнього середовища. Навіть після ядерної атаки на Хіросіму це дерево було першим, що проросло на зараженій землі.

Незважаючи на те, що традиційна китайська медицина використовує лікувальні властивості протягом 5 000 років, в Європу цей вид був завезений з Японії (звідси й назва) тільки у вісімнадцятому столітті. Спочатку гінкго білоба використовувалося тільки як декоративна рослина, і тільки через сто років екстракт гінкго був введений в медичну практику.

Застосування в медицині
Екстракт листя гінкго білоба використовують для лікування симптомів деменції (недоумства), пов'язані з віком, таких як запаморочення чи шум у вухах. Вони також використовуються в лікуванні на ранній стадії хвороби Альцгеймера.

Завдяки високому вмісту флавоноїдів, з'єднань з антиоксидантними властивостями, екстракт гінкго білоба уповільнює процес старіння, робить позитивний вплив на зовнішній вигляд шкіри, бере участь в регулюванні рівня холестерину. Гінкго застосовується для профілактики захворювань серцево-судинної системи та раку. Екстракти гінкго білоба зменшує проникність і збільшує гнучкість кровоносних судин.
Витяги із сировини покращують кровотік у венах і артеріях шляхом інгібування агрегації тромбоцитів і зниження в'язкості крові.

Поліпшення циркуляції крові має позитивний вплив на пам'ять та увагу. Відзначено також благотворний вплив екстракту гінкго білоба при імпотенції (проблеми з лібідо, ерекцією, оргазмом) для чоловіків і жінок.

Крім того, витяги з цієї рослини використовують у лікуванні невриту зорового нерва, гострої променевої хвороби, порушення кровообігу в головному мозку і периферичних судинах.

Як приймати гінкго?
В аптеках ви можете придбати препарати, що містять екстракт гінкго. Це настоянки, таблетки та драже зі стандартним вмістом активних сполук. Найбільш популярні з них добавки для поліпшення пам'яті та уваги. Ви можете застосовувати препарати з екстрактом гінкго без особливого призначення лікаря.

Хто не повинен використовувати гінкго?
Не слід приймати препарати з вмістом гінкго білоба людям з поганою згортанням крові. В даному випадку застосування препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

RUS

Гинкго билоба

Несмотря на то, что Гинкго билоба традиционно считается японским растением, оно берет свое начало из Китая. Это единственный представитель своего семейства, который не изменился за 150 миллионов лет.

В традиционной китайской медицине, листья гинкго билоба используются в качестве средства лечения симптомов астмы, кашля и кожных заболеваний. В современной Европе, выдержки из этого сырья, используются в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также в качестве добавки для улучшения памяти и концентрации внимания.

Несколько слов об истории растения

Несмотря на то, что Гинкго билоба традиционно считается японским растением, оно берет свое начало из Китая. Это единственный представитель своего семейства, который не изменился за 150 миллионов лет.

Гинкго дерево 30-40 м в высоту и 4,5 м в диаметре с большими листьями в форме сердца. Это растение деже среди деревьев считается долгожителем, т.к. может прожить до 4000 лет.

В Японии, Китае и Корее гинкго почитается как священное дерево - символ сопротивления и долгой жизни. Это растение показывает замечательную устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды - инфекциям, насекомым и химическому загрязнению окружающей среды. Даже после ядерной атаки на Хиросиму это дерево было первым, что проросло на зараженной земле.

Несмотря на то, что традиционная китайская медицина использует лечебные свойства в течение 5 000 лет, в Европу этот вид был завезен из Японии (отсюда и название) только в восемнадцатом веке. Первоначально гинкго билоба использовалось только в качестве декоративного растения, и только через сто лет экстракт гинкго был введен в медицинскую практику.

Применение в медицине
Экстракт листьев гинкго билоба используют для лечения симптомов деменции (слабоумия), связанные с возрастом, таких как головокружение или шум в ушах. Они также используются в лечении на ранней стадии болезни Альцгеймера.

Благодаря высокому содержанию флавоноидов, соединений с антиоксидантными свойствами, экстракт гинкго билоба замедляет процесс старения, оказывает положительное влияние на внешний вид кожи, участвует в регулировании уровня холестерина. Гинкго применяется для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака. Экстракты гинкго билоба уменьшает проницаемость и увеличивает гибкость кровеносных сосудов.
Выдержки из сырья улучшают кровоток в венах и артериях путем ингибирования агрегации тромбоцитов и снижения вязкости крови.

Улучшение циркуляции крови имеет положительное влияние на память и внимание. Отмечено также благотворное влияние экстракта гинкго билоба при импотенции (проблемы с либидо, эрекцией, оргазмом) для мужчин и женщин.

Кроме того, выдержки из этого растения используется в лечении неврита зрительного нерва, острой лучевой болезни, нарушения кровообращения в головном мозге и периферических сосудах.

Как принимать гинкго?
В аптеках вы можете приобрести препараты, содержащие экстракт гинкго. Это настойки, таблетки и драже со стандартным содержанием активных соединений. Наиболее популярные из них добавки для улучшения памяти и внимания. Вы можете применять препараты с экстрактом гинкго без особого назначения врача.

Кто не должен использовать гинкго?
Не следует принимать препараты с содержанием гинкго билоба людям с плохой свертываемостью крови. В данном случае применение препаратов должно быть согласовано с врачом.

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2638
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: