з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Еламін

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я одна з глобальних проблем людства - йодна недостатність. Дефіцит йоду в їжі відчувають більше половини населення.

Дефіцит йоду призводить до розвитку зобу, порушення імунітету, Особливо страждають від цього діти, а це - розумова відсталість, затримка розвитку, глухонімота. Чоловіче безпліддя, викидні, передчасні пологи. І зарадити цьому в стані виключно морепродукти (ламінарія - концентрат еламіна, що мають у собі достатньо йоду. Для профілактики йодної недостаочності і зміцнення організму немає нічого кращого, ніж еламіна з спіруліна.

Спіруліна - біологічно активна харчова добавка природного походження (мікроводорость), яка за своїми властивостями перевершує всі можливі види харчування і медичні препарати, що використовуються для оздоровлення людини. У своєму складі містить унікальний компелкс необхідних організму компонентів, в т.ч. всі незамінні амінокислоти, полівітаміни, мікроелементи та мінеральні солі, пігменти, полінасичені жирні кислоти та ін

Еламін - це концентрат з морської капусти - ламінарії, отриманий шляхом переробки за новою технологією. Ламінарія, маючи целюлозну оболонку, переробляється організмом усього на 5-15%, тоді як отриманий еламіна, зберігаючи всі наявні компоненти ламінарії, дозволяє засвоювати до 95% її корисних речовин. У концентраті еламіна містяться біологічно активні вуглеводи - 42-47%, в т.ч. альгінати 18-30%, мінеральні речовини (макро-і мікроелементи: K, Na, Ca, Co, Mg, Fe, Zn, S, N, P, Cl, Cu, I, Al, Ag, Cr, Mn, В, Вr та ін - 35-40%, білкові речовини - 6-9%, клітковину - 5-8%, ліпіди - 1,5-2,5%, вітаміни А, В, С, D, Е - 0,01 -0,02%, за вмістом йоду - ламінарії рівних немає в природі.

 
Поєднання спіруліни з еламiном доповнюють один одного і створюють найцінніший продукт, що володіє високими профілактичними і лікувальними властивостями.

Показання:
-Захворювання щитовидної залози;
-Профілактика і лікування ендемічного зобу;
-Профілактика росту саркоми;
-Порушення менструального циклу;
-Залізодефіцитних анеміях;
-Запобігання захворювань та розвитку склерозу судин;
-Виведення радіонуклідів, солей важких металів і блокування їх накопичення в організмі;
-Хронічний атонічний запор;
-Компенсація вітамінної та мінеральної недостатності, нормалізація обміну речовин;
-Зміцнення імунної системи;

RUS

Эламин

По данным Всемирной организации здравоохранения одна из глобальных проблем человечества - йодная недостаточность. Дефицит йода в пище испытывают больше половины населения.

Дефицит йода приводит к развитию зоба, нарушению иммунитета, Особенно страдают от этого дети, а это - умственная отсталость, задержка развития, глухонемота. Мужское бесплодие, выкидыши, преждевременные роды. И помочь этому в состоянии исключительно морепродукты (ламинария - концентрат эламин, имеющие в себе достаточно йода. Для профилактики йодной недостаочности и укрепления организма нет ничего лучше, чем эламин со спирулиной.

Спирулина - биологически активная пищевая добавка природного происхождения (микроводоросль), которая по своим свойствам превосходит все возможные виды питания и медицинские препараты, используемые для оздоровления человека. В своем составе содержит уникальный компелкс необходимых организму компонентов, в т.ч. все незаменимые аминокислоты, поливитамины, микроэлементы и минеральные соли, пигменты, полинасыщенные жирные кислоты и др.

Эламин - это концентрат из морской капусты - ламинарии, полученный путем переработки по новой технологии. Ламинария, имея целлюлозную оболочку, перерабатывается организмом всего на 5-15%, тогда как полученный эламин, сохраняя все имеющиеся компоненты ламинарии, позволяет усваивать до 95% ее полезных веществ. В концентрате эламина содержатся биологически активные углеводы - 42-47%, в т.ч. альгинаты 18-30%, минеральные вещества (макро- и микроэлементы: K, Na, Ca, Co, Mg, Fe, Zn, S, N, P, Cl, Cu, I, Al, Ag, Cr, Mn, В, Вr и др. - 35-40%, белковые вещества - 6-9%, клетчатку - 5-8%, липиды - 1,5-2,5%, витамины А, В, С, D, Е - 0,01-0,02%, по содержанию йода - ламинарии равных нет в природе.

Сочетание спирулины с эламином дополняют друг друга и создают ценнейший продукт, обладающий высокими профилактическими и лечебными свойствами.

Показания:
-заболевания щитовидной железы;
-профилактика и лечение эндемического зоба;
-профилактика роста саркомы;
-нарушение менструального цикла;
-железодефицитных анемиях;
-предотвращение заболеваний и развития склероза сосудов;
-выведение радионуклидов, солей тяжелых металлов и блокирование их накопления в организме;
-хронический атонический запор;
-компенсация витаминной и минеральной недостаточности, нормализация обмена веществ;
-укрепление иммунной системы;

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  4503
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: