з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Доповнення до маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo© вже діють!

Доповнення до маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo© вже діють!

Співзасновник Групи Компаній «Амріта» Сергій Кожаров на Першій Новорічній Лідерській конференції «Амріта» – вперед в майбутнє!» порадував всіх доповненнями до чинного маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo©, які були розроблені у співпраці з Лідерами Компанії.

Доповнений маркетинг-план Amrita rEvolution Turbo© враховує нові чинники, необхідні для динамічного зростання структури і отримання додаткового доходу швидким, комфортним та надійним способом. Доповнення, озвучені на Конференції, по суті, зачіпають три аспекти:

1. Виконати умови Активної кваліфікації «Срібний Директор» і 40% Кваліфікаційного Бонусу стало ще простіше. Для цього не обов'язково мати в структурі Активного Директора.
2. Доповнення в маркетинг-план Amrita rEvolution Turbo© надають ще одну можливість для виконання умов Активного Директора (скористатися цією можливістю можна протягом 12 місяців з моменту досягнення кваліфікації «Директор»). При цьому ці пільгові умови полегшують шлях від Директора до Рубінового директора:

3. Важливе доповнення і в тому, що за більш швидке досягнення статусу «Рубіновий директор» Члени Клубу отримують додаткову винагороду 100 грн. за кожен «зекономлений» місяць на шляху до досягнення статусу.

Зверніть увагу: всі існуючі умови Amrita rEvolution Turbo© зберігаються, що зручно і вигідно для всіх Членів Клубу. При цьому вже з грудня 2012 вступають в силу доповнення до маркетинг-плану. Ці доповнення дозволять новим та існуючим Членам Клубу, а також Лідерам-початківцям полегшити співпрацю з Компанією «Амріта», надають можливість вибору власного «сценарію» росту і розвитку, що дозволить швидше просуватися по «Сходах досягнень».

Сергій Кожаров анонсував ще одну акцію для Членів Клубу, яка дає можливістьвикористання доповнень до маркетинг-плану протягом пільгового періоду: для Директорів, чий Обсяг структури менше 700 балів за результатами листопада 2012 року, а також для Срібних директорів, Об'єм структури яких менше 1800 балів за підсумками листопада 2012 року.

Лідери оплесками вітали повідомлення, що озвучені доповнення до маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo© актуальні не тільки для нових Членів Клубу, але і для існуючих. Ці привабливі бізнес-можливості дозволять не тільки залучити новачків, але й активізувати діяльність Членів Клубу, які давно з Компанією, але з якихось причин не включалися в активну роботу.

Більше інформації про доповнення до Маркетинг-планом запитуйте в Інформаційному центрі Компанії «Амріта», в Центрах обслуговування клієнтів, а також у Лідерів, у яких Ви обслуговуєтеся! Користуйтеся новими можливостями маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo© і будьте успішними з Компанією «Амріта»!


RUS


Дополнения к маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo© уже действуют!

Дополнения к маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo© уже действуют!

Соучредитель Группы Компаний «Амрита» Сергей Кожаров на Первой Новогодней Лидерской конференции «Амрита» – вперед в будущее!» порадовал всех дополнениями к действующему маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo©, которые были разработаны в сотрудничестве с Лидерами Компании.

Дополненный маркетинг-план Amrita rEvolution Turbo© учитывает новые факторы, необходимые для динамичного роста структуры и получения дополнительного дохода быстрым, комфортным и надежным способом. Дополнения, озвученные на Конференции, по сути, затрагивают три аспекта:

1. Выполнение условий Активной квалификации «Серебряный Директор» и 40% Квалификационного Бонуса стало еще проще. Для этого не обязательно иметь в структуре Активного Директора.
2. Дополнения в маркетинг-план Amrita rEvolution Turbo© предоставляют еще одну возможность для выполнения условий Активного Директора (воспользоваться этой возможностью можно в течение 12 месяцев с момента достижения квалификации «Директор»). При этом эти льготные условия облегчают путь от Директора до Рубинового директора:

 3. Важное дополнение и в том, что за более быстрое достижение статуса «Рубиновый директор» Члены Клуба получают дополнительное вознаграждения по 100 грн. за каждый «сэкономленный» месяц на пути к достижению статуса.

Обратите внимание: все существующие условия Amrita rEvolution Turbo© сохраняются, что удобно и выгодно для всех Членов Клуба. При этом уже с декабря 2012 года  вступают в силу дополнения к маркетинг-плану. Эти дополнения позволят новым и существующим Членам Клуба, а также начинающим Лидерам облегчить сотрудничество с Компанией «Амрита», предоставляют возможность выбора собственного «сценария» роста и развития, что позволит быстрее продвигаться по «Лестнице достижений».

Сергей Кожаров анонсировал еще одну акцию для Членов Клуба, которая предполагает возможностьиспользования дополнений к маркетинг-плану в течение льготного периода: для Директоров, чей Объем структуры меньше 700 баллов по результатам ноября 2012 года, а также для Серебряных директоров, Объем структуры которых меньше 1800 баллов по итогам ноября 2012 года.

Лидеры аплодисментами приветствовали  сообщение, что озвученные дополнения к маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo© актуальны не только для новых Членов Клуба, но и для существующих. Эти привлекательные бизнес-возможности позволят не только привлечь новичков, но и активизировать деятельность Членов Клуба, которые давно с Компанией, но по каким-то причинам не включались в активную работу.

Больше информации о дополнениях к Маркетинг-плану спрашивайте в Информационном центре Компании «Амрита», в Центрах обслуживания клиентов, а также у Лидеров, у которых Вы обслуживаетесь! Пользуйтесь новыми возможностями маркетинг-плана Amrita rEvolution Turbo© и будьте успешны с Компанией «Амрита»!


натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2279
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.
Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: