з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Чага

Цей паразитний гриб з успіхом застосовують в як у науковій так і народній медицині

Опис чаги
Чага або березовий гриб (Fungus betulinus) це трутовик з сімейства Гіменохетових, що паразитує на стовбурах берези. Рідше він зустрічається на вільсі, буку, горобині, в'язі. Являє собою масу скошеного желвакообразних темного нальоту з розтріскалася поверхнею. Зростає чага приблизно 10-15 років, досягає ваги 3-5 кг, призводить до гниття деревини і, в кінцевому підсумку, до загибелі дерева. Причина освіти чаги - зараження дерева спорами трутового гриба Inonotus obliquus, які потрапляють на пошкоджену кору і починають розмножуватися. Частіше страждають старі берези. Чагу ми зустрічаємо скрізь, де можна зустріти березу (Росія, Східна Європа, Північна Америка). Цікавий той факт, що карликові берези, що ростуть в тундрі, чагой не пошкоджуються.

У російських літописах XI століття можна знайти згадки про те, як за допомогою чаги зцілили від раку губи Володимира Мономаха. З XVI століття на Русі березовим грибом лікували багато недуг, у тому числі і пухлини. Відварами розтирали хворі суглоби, чагу заварювали і пили замість чаю. У XIX столітті чудовими властивостями чаги зацікавилася і наукова медицина. Були описані випадки повного лікування хворих на рак при вживанні всередину настою чаги. Але потім на довгі роки вивчення властивостей цього гриба було призупинено, а для лікування онкологічних хворих застосовувалися синтезовані хімічні препарати. У середині минулого століття інтерес до чаге знову зріс. Було виявлено, що чага здатна стимулювати окислювально-відновні процеси в тканинах, чим і були обумовлені унікальні властивості цього гриба. В результаті досліджень препарати чаги були знову впроваджені в медичну практику.

 
Хімічний склад чаги
Чага містить барвник поліфенолкарбонового комплексу, тритерпеноїдів, смоли, чаговую кислоту, полісахариди, лігнін, птеріни, стерини та органічні кислоти (щавлева, мурашина, оцтова, масляна та ін.) Також до складу березового гриба входить багато макро-і мікроелементів (кремній, залізо, алюміній, магній, калій, цинк).

Лікувальні властивості чаги
Діюча основа гриба це фарбувальні речовини і птеріни. Вони активують нейромедіаторні процеси, стимулюють біоелектричну активність тканини головного мозку, впливають на функції холінергічну нервів. Це виправдовує застосування чаги як природного біостимулятора. В експерименті виявлено, що березовий гриб здатний зупиняти ріст пухлинних клітин і потенціювати дію інших цитостатиків.

Відвар гриба надає гіпотензивну дію, а кора гриба може знижувати рівень цукру в крові. Чага нормалізує секрецію шлункового соку та регулює утворення і виділення ферментів в тонкому кишечнику.

У лікувальних цілях застосовують густий екстракт чаги («Бефунгін»), настій і таблетки чаги. Препарати чаги використовують в терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Чага швидко купірує біль та явища шлункової диспепсії. При злоякісних пухлинах внутрішніх органів чагу призначають як допоміжний метод лікування, з цією метою препарати березового гриба приймають не тільки всередину. При раку гортані роблять додатково інгаляції з препаратом, а при пухлинах органів малого таза призначають мікроклізми з настоєм цього гриба. Чаї з чаги можна приймати всередину як профілактичний засіб від раку. Дослідженнями встановлено, що в тих регіонах, де прийнято заварювати і пити березовий гриб, поширеність онкологічних захворювань значно нижче. Зовнішньо чагу застосовують при нейродермітах, екземі, псоріазі. У стоматології роблять примочки з розчином чаги або закладають його в ясенні кишені при пародонтозі.

У народній медицині чага застосовується в аналогічних випадках (онкологічні захворювання, хвороби шлунково-кишкового тракту, шкірні захворювання). Травники радять пити настій чаги при астенії та виснаженні, він відновлює сили після тривалих хвороб. Чага добре втамовує спрагу. Настій рекомендують вживати вагітним жінкам для усунення набряків при гестозах.

Чага: протипоказання
Чага нетоксична. Березовий гриб не призначають хворим з хронічними колітами. Терапію чагой не проводять спільно з призначенням антибіотиків пеніцилінового ряду і внутрішньовенним введенням глюкози. При лікуванні чагой рекомендують рослинно-молочну дієту, з обмеженням продуктів, які багаті тваринними білками та жирами.

RUS

Чага

Этот паразитный гриб с успехом применяют в как в научной так и народной медицине

Описание чаги
Чага или березовый гриб (Fungus betulinus) это трутовик из семейства Гименохетовых, паразитирующий на стволах березы. Реже он встречается на ольхе, буке, рябине, вязе. Представляет собой массу скошенного желвакообразного темного налета с растрескавшейся поверхностью. Растет чага примерно 10-15 лет, достигает веса 3-5 кг, приводит к гниению древесины и, в конечном итоге, к гибели дерева. Причина образования чаги - заражение дерева спорами трутового гриба Inonotus obliquus, которые попадают на поврежденную кору и начинают размножаться. Чаще страдают старые березы. Чагу мы встречаем везде, где можно встретить березу (Россия, Восточная Европа, Северная Америка). Интересен тот факт, что карликовые березы, растущие в тундре, чагой не поражаются.

В русских летописях XI века можно найти упоминания о том, как с помощью чаги исцелили от рака губы Владимира Мономаха. С XVI века на Руси березовым грибом лечили многие недуги, в том числе и опухоли. Отварами растирали больные суставы, чагу заваривали и пили вместо чая. В XIX веке чудесными свойствами чаги заинтересовалась и научная медицина. Были описаны случаи полного излечения больных раком при употреблении внутрь настоя чаги. Но затем на долгие годы изучение свойств этого гриба было приостановлено, а для лечения онкологических больных применялись синтезированные химические препараты. В середине прошлого века интерес к чаге вновь возрос. Было обнаружено, что чага способна стимулировать окислительно-восстановительные процессы в тканях, чем и были обусловлены уникальные свойства этого гриба. В результате исследований препараты чаги были вновь внедрены в медицинскую практику.

Химический состав чаги
Чага содержит красящее вещество полифенолкарбонового комплекса, тритерпеноиды, смолы, чаговую кислоту, полисахариды, лигнин, птерины, стерины и органические кислоты (щавелевая, муравьиная, уксусная, масляная и др.). Также в состав березового гриба входит много макро- и микроэлементов (кремний, железо, алюминий, магний, калий, цинк).

Лечебные свойства чаги
Действующая основа гриба это красящие вещества и птерины. Они активируют нейромедиаторные процессы, стимулируют биоэлектрическую активность ткани головного мозга, влияют на функции холинэргических нервов. Это оправдывает применение чаги как природного биостимулятора. В эксперименте обнаружено, что березовый гриб способен останавливать рост опухолевых клеток и потенцировать действие других цитостатиков.

Отвар гриба оказывает гипотензивное действие, а кора гриба может снижать уровень сахара в крови. Чага нормализует секрецию желудочного сока и регулирует образование и выделение ферментов в тонком кишечнике.

В лечебных целях применяют густой экстракт чаги («Бефунгин»), настой и таблетки чаги. Препараты чаги используют в терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Чага быстро купирует боли и явления желудочной диспепсии. При злокачественных опухолях внутренних органов чагу назначают как вспомогательный метод лечения, с этой целью препараты березового гриба принимают не только внутрь. При раке гортани делают дополнительно ингаляции с препаратом, а при опухолях органов малого таза назначают микроклизмы с настоем этого гриба. Чаи из чаги можно принимать внутрь как профилактическое средство от рака. Исследованиями установлено, что в тех регионах, где принято заваривать и пить березовый гриб, распространенность онкологических заболеваний значительно ниже. Наружно чагу применяют при нейродермитах, экземах, псориазе. В стоматологии делают примочки с раствором чаги или закладывают его в десневые карманы при пародонтозе.

В народной медицине чага применяется в аналогичных случаях (онкологические заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, кожные заболевания). Травники советуют пить настой чаги при астении и истощении, он восстанавливает силы после длительных болезней. Чага хорошо утоляет жажду. Настой рекомендуют употреблять беременным женщинам для устранения отеков при гестозах.

Чага: противопоказания
Чага нетоксична. Березовый гриб не назначают больным с хроническими колитами. Терапию чагой не проводят совместно с назначением антибиотиков пенициллинового ряда и внутривенным введением глюкозы. При лечении чагой рекомендуют растительно-молочную диету, с ограничением продуктов, которые богаты животными белками и жирами.

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2643
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: