з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Біологічно активні добавки

Переважна більшість харчових добавок володіє різними лікувальними властивостями. Як розібратися в їх властивостях і не заплутатися - в цьому ми Вам допоможемо. Також дані рекомендації із застосування вітамінів і харчових добавок, дані поради і рекомендації по схудненню із застосуванням біологічно-активних добавок і представлені новини медицини.

Як стверджують фахівці, здоров'я людей на 12% залежить від рівня охорони здоров'я, на 18% - від генетичної схильності, а на 70% - від способу життя, не останнє місце в якому посідає харчування.

Медичні погляди, ніколи не відрізняючись стабільністю в цілому, але протягом всієї людської історії були одностайні в одному: чим гірше харчування, тим більше небезпеки захворіти. Фахівці стверджують, що раціон людини в наші дні повинен містити більше 600 різних речовин (нутрієнтів). На жаль, збалансований раціон за всіма харчових речовин можуть собі дозволити далеко не всі.

 
Ось тут і приходять на допомогу біологічно активні добавки (БАД) або харчові добавки - концентрати натуральних природних речовин, виділені з харчової сировини тваринного (в тому числі морського), мінерального, рослинного походження або ж отримані шляхом хімічного синтезу речовини, ідентичні природним аналогам. Переважна їх більшість має різними лікувальними властивостями, якщо надходить в організм у певних кількостях, пропорціях і поєднаннях. Основна ж їх відміну від лікарських засобів у тому, що БАДи (або харчові добавки) допомагають організму провести «самонастройку» і усунути порушення, що призводять до розвитку того чи іншого захворювання. БАДи (харчові добавки) не працюють «замість» регуляторних систем організму, а усувають дефіцит або надлишок речовин в організмі людини. Застосування їх дозволяє послідовно відновили організм людини без нанесення йому шкоди і без руйнівних побічних дій, властивих багатьом лікам.

Випускаються харчові добавки, як і ліки, у вигляді бальзамів, екстрактів, настоянок, настоїв, кремів, сухих і рідких концентратів, сиропів, таблеток, порошків і т.д.

RUS

Биологически активные добавки

Подавляющее большинство пищевых добавок обладает различными лечебными свойствами. Как разобраться в их свойствах и не запутаться - в этом мы Вам поможем. Также даны рекомендации по применению витаминов и пищевых добавок, даны советы и рекомендации по похуданию с применением биологически-активных добавок и представлены новости медицины.

Как утверждают специалисты, здоровье людей на 12% зависит от уровня здравоохранения, на 18% — от генетической предрасположенности, а на 70% — от образа жизни, не последнее место в котором занимает питание.

Медицинские взгляды, никогда не отличаясь стабильностью в целом, но на протяжении всей человеческой истории были единодушны в одном: чем хуже питание, тем больше опасности заболеть. Специалисты утверждают, что рацион человека в наши дни должен содержать более 600 различных веществ (нутриентов). К сожалению, сбалансированный рацион по всем пищевым веществам могут себе позволить далеко не все.

Вот тут и приходят на помощь биологически активные добавки (БАД) или пищевые добавки — концентраты натуральных природных веществ, выделенные из пищевого сырья животного (в том числе морского), минерального, растительного происхождения или же полученные путем химического синтеза вещества, идентичные природным аналогам. Подавляющее их большинство обладает различными лечебными свойствами, если поступает в организм в определенных количествах, пропорциях и сочетаниях. Основное же их отличие от лекарственных средств в том, что БАДы (или пищевые добавки) помогают организму провести «самонастройку» и устранить нарушения, приводящие к развитию того или иного заболевания. БАДы (пищевые добавки) не работают «вместо» регуляторных систем организма, а устраняют дефицит или избыток веществ в организме человека. Применение их позволяет последовательно восстанновить организм человека без нанесения ему ущерба и без разрушительных побочных действий, свойственных многим лекарствам.

Выпускаются пищевые добавки, как и лекарства, в виде бальзамов, экстрактов, настоек, настоев, кремов, сухих и жидких концентратов, сиропов, таблеток, порошков и т.д.

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1918
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: