з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Біфідобактерії та Лактобактерії

Біфідобактерії + Лактобактерії - стійке поєднання мікроорганізмів, що входить до складу багатьох пробіотиків (пробіотичних засобів). Поєднує в собі корисні властивості біфідобактерій і лактобактерій. Відновлює баланс нормальної кишкової мікрофлори, гальмує розмноження патогенних бактерій і грибів у кишечнику, сприяє нормалізації діяльності шлунково-кишкового тракту, покращує травлення, збільшує утворення вітамінів групи B, відновлює імунну реактивність організму, підвищує стійкість до стресу. Застосовується у дорослих і дітей при захворюваннях травного тракту для відновлення і підтримки нормальної мікрофлори кишечника: дисбіоз (дисбактеріоз) кишечнику, в т.ч. після курсів антибіотикотерапії, кишкові інфекції, діарея мандрівників, хронічні коліти, синдром подразненого кишечника, функціональні розлади травлення, діарея, запори, метеоризм. Застосовується з метою профілактики та комплексного лікування в стоматології, гінекології, урології, хірургії, онкології, імунології, терапії: захворювання порожнини рота (гінгівіт, стоматит, пародонтит, кандидоз ротової порожнини); кольпіти і дисбактеріоз піхви, підготовка до гінекологічних операцій та пологах; хронічні інфекції сечостатевої системи; підготовка до планової операції на органах черевної порожнини; курси хіміо-і променевої терапії; атопічні захворювання, харчова алергія, алергодерматози, вторинні імунодефіцити, мікози; в період після перенесених захворювань і в післяопераційний період; стресові стани, порушення режиму харчування.

Лактобактерії (Lactobacillus) - рід грам-позитивних факультативно анаеробних або мікроаерофільних бактерій. Один з найважливіших у групі молочнокислих бактерій, більшість членів якої перетворюють лактозу і інші вуглеводи на молочну кислоту. У більшості випадків вони непатогенні, багато видів виконують позитивну роль у харчуванні людини. У людини вони постійно присутні в кишечнику, у піхві, де є симбіонтом і складають значну частину мікрофлори кишечника. Багато видів беруть участь в розкладанні залишків рослин. Вони продукують молочну кислоту, а кисле середовище перешкоджає зростанню багатьох патогенних бактерій і грибів.

Деякі види Lactobacillus знайшли застосування в промисловості для виробництва кефіру, йогурту, сирів. Лактобактерії беруть участь у процесах засолювання овочів, у приготуванні маринадів та інших продуктів, використовують також синтетичну і біотехнологічну молочну кислоту. Бродіння силосу призводить до гальмування розвитку цвілі, що забезпечує тварин цінним кормом.

Медичне застосування
Штами молочнокислих бактерій використовують у виробництві медичних препаратів, призначених для відновлення нормальної мікрофлори кишечника (після інфекційних захворювань, антибіотикотерапії).

Біфідобактерії (лат. Bifidobacterium) (від лат. Bifidus - розділений надвоє і бактерії) - рід грампозитивних анаеробних бактерій, що представляють собою злегка зігнуті палички (довжиною 2-5 мкм), іноді розгалужені на кінцях; спір не утворюють.

Для росту біфідобактерій необхідні параамінобензойна кислота і пантотенова кислота. Диференційно-діагностичне середовище Блаурока.

Кількість мікробів у нормі - 109-1010 КУО / гр.

Активне-діюча речовина:
Біфідобактерії + Лактобактерії / Bifidobacterium + Lactobacillus.

Кишечник і населяють його бактерії формують своєрідну екологічну систему організму, що підтримує здоров'я і добре самопочуття. Гармонійне співвідношення компонентів мікробіоценозу (еубіоз) є найважливішою ланкою в системі захисту організму і збереження гомеостазу, в т.ч. нормального травлення і засвоєння харчових речовин.

Дисбактеріоз - це порушення співвідношення між нормальними і хвороботворними бактеріями в кишечнику. В результаті виникають неприємні відчуття в животі, погіршується травлення, в кишечнику розвиваються процеси гниття, можливий розвиток різних кишкових розладів (пронос, запор), коліту та ентероколіту.

Дисбактеріоз негативно позначається на стані організму в цілому. Коли порушується "екологічний баланс" в кишечнику, то страждає імунна захист організму; можливий розвиток бактеріального вагінозу (кольпіту), захворювань порожнини рота (стоматит, гінгівіт), алергодерматозів, гіпо-та авітамінозів.

До розвитку дисбактеріозу призводить:
прийом антибіотиків та деяких інших ліків;
хронічні захворювання, особливо шлунково-кишкового тракту;
гострі кишкові інфекції;
стреси і підвищені навантаження;
нерегулярне і незбалансоване харчування, деякі дієти;
зміни звичних умов життя (наприклад, під час подорожей).

Важливо підтримувати нормальну мікрофлору травного тракту і своєчасно проводити коригувальні заходи щодо відновлення втраченої рівноваги. Для цих цілей можливе застосування пробіотиків.

Пробіотики - це лікарські препарати або біологічно активні добавки до їжі, що містять у складі живі мікроорганізми, що є представниками нормальної мікрофлори людини.

Пробіотики володіють антагоністичною активністю по відношенню до умовно-патогенної флори, конкурентно витісняючи її при порушенні мікробіоценозу кишечника. Допомагають зберегти і відновити баланс мікрофлори в кишечнику. Використовуються для боротьби з дисбактеріозом, для профілактики і лікування різних захворювань травного тракту, підвищення і зміцнення захисних сил організму.

RUS

Бифидобактерии и Лактобактерии

Бифидобактерии + Лактобактерии - устойчивое сочетание микроорганизмов, входящее в состав многих пробиотиков (пробиотических средств). Сочетает в себе полезные свойства бифидобактерий и лактобактерий. Восстанавливает баланс нормальной кишечной микрофлоры, тормозит размножение патогенных бактерий и грибов в кишечнике, способствует нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение, увеличивает образование витаминов группы B, восстанавливает иммунную реактивность организма, повышает устойчивость к стрессу. Применяется у взрослых и детей при заболеваниях пищеварительного тракта для восстановления и поддержания нормальной микрофлоры кишечника: дисбиоз (дисбактериоз) кишечника, в т.ч. после курсов антибиотикотерапии, кишечные инфекции, диарея путешественников, хронические колиты, синдром раздраженного кишечника, функциональные расстройства пищеварения, диарея, запоры, метеоризм. Применяется с целью профилактики и комплексного лечения в стоматологии, гинекологии, урологии, хирургии, онкологии, иммунологии, терапии: заболевания полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит, кандидоз ротовой полости); кольпиты и дисбактериоз влагалища, подготовка к гинекологическим операциям и родам; хронические инфекции мочеполовой системы; подготовка к плановой операции на органах брюкурсы химио- и лучевой терапии; атопические заболевания, пищевая аллергия, аллергодерматозы, вторичные иммунодефициты, микозы; в период после перенесенных заболеваний и в послеоперационный период; стрессовые состояния, нарушения режима питания.

Лактобактерии (Lactobacillus) — род грам-положительных факультативно анаэробных или микроаэрофильных бактерий. Один из важнейших в группе молочнокислых бактерий, большинство членов которой превращают лактозу и другие углеводы в молочную кислоту. В большинстве случаев они непатогенны, многие виды выполняют положительную роль в питании человека. У человека они постоянно присутствуют в кишечнике, во влагалище, где являются симбионтами и составляют значительную часть микрофлоры кишечника. Многие виды принимают участие в разложении остатков растений. Они продуцируют молочную кислоту, а шной полости; кислая среда препятствует росту многих патогенных бактерий и грибов.

Некоторые виды Lactobacillus нашли применение в промышленности для производства кефира, йогурта, сыров. Лактобактерии участвуют в процессах засолки овощей, в приготовлении маринадов и других продуктов, используют также синтетическую и биотехнологическую молочную кислоту. Брожение силоса приводит к торможению развития плесеней, что обеспечивает животных ценным кормом.

Медицинское применение
Штаммы молочнокислых бактерий используют в производстве медицинских препаратов, предназначенных для восстановления нормальной микрофлоры кишечника (после инфекционных заболеваний, антибиотикотерапии).

Бифидобактерии (лат. Bifidobacterium) (от лат. bifidus — разделённый надвое и бактерии) — род грамположительных анаэробных бактерий, представляющих собой слегка изогнутые палочки (длиной 2—5 мкм), иногда ветвящиеся на концах; спор не образуют.

Для роста бифидобактерий необходимы парааминобензойная кислота и пантотеновая кислота. Дифференциально-диагностическая среда Блаурока.

Количество микробов в норме — 109—1010 КОЕ/гр.

Активное-действующее вещество:
Бифидобактерии + Лактобактерии / Bifidobacterium + Lactobacillus.

Кишечник и населяющие его бактерии формируют своеобразную экологическую систему организма, поддерживающую здоровье и хорошее самочувствие. Гармоничное соотношение компонентов микробиоценоза (эубиоз) является важнейшим звеном в системе защиты организма и сохранения гомеостаза, в т.ч. нормального пищеварения и усвоения пищевых веществ.

Дисбактериоз - это нарушение соотношения между нормальными и болезнетворными бактериями в кишечнике. В результате возникают неприятные ощущения в животе, ухудшается пищеварение, в кишечнике развиваются процессы гниения, возможно развитие различных кишечных расстройств (понос, запор), колита и энтероколита.

Дисбактериоз отрицательно сказывается на состоянии организма в целом. Когда нарушается "экологический баланс" в кишечнике, то страдает имунная защита организма; возможно развитие бактериального вагиноза (кольпита), заболеваний полости рта (стоматит, гингивит), аллергодерматозов, гипо- и авитаминозов.

К развитию дисбактериоза приводит:
прием антибиотиков и некоторых других лекарств;
хронические заболевания, особенно желудочно-кишечного тракта;
острые кишечные инфекции;
стрессы и повышенные нагрузки;
нерегулярное и несбалансированное питание, некоторые диеты;
изменения привычных условий жизни (например, во время путешествий).

Важно поддерживать нормальную микрофлору пищеварительного тракта и своевременно проводить корректирующие мероприятия по восстановлению утраченного равновесия. Для этих целей возможно применение пробиотиков.

Пробиотики - это лекарственные препараты или биологически активные добавки к пище, которые содержат в составе живые микроорганизмы, являющиеся представителями нормальной микрофлоры человека.

Пробиотики обладают антагонистической активностью по отношению к условно-патогенной флоре, конкурентно вытесняя ее при нарушении микробиоценоза кишечника. Помогают сохранить и восстановить баланс микрофлоры в кишечнике. Используются для борьбы с дисбактериозом, для профилактики и лечения различных заболеваний пищеварительного тракта, повышения и укрепления защитных сил организма.

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  4162
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: