з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
«Амріта» оголосила про старт Конкурсу КСВ-проектів для студентів

«Амріта» оголосила про старт Конкурсу КСВ-проектів для студентів

Всеукраїнський конкурс проектів КСВ для студентів, який Компанія «Амріта» проводить спільно з Академією праці та соціальних відносин України, Київською Бізнес Школою та Українською асоціацією розвитку менеджменту та бізнес-освіти за підтримки Центру розвитку КСВ, офіційно стартував.

Ідея проведення даного конкурсу для студентів виникла навесні цього року. Кілька місяців проходила підготовча робота по розробці програмного завдання і регламенту конкурсу. У рамках конкурсу студенти будуть розробляти Програму корпоративно-соціальної відповідальності для Компанії «Амріта».

Вчора, 9 жовтня, в приміщенні Академії праці і соціального забезпечення 12 команд-учасниць з українських ВУЗів офіційно отримали завдання від Компанії «Амріта», а також почули напутні слова від організаторів Конкурсу. Зустріч відкрив проректор Академії праці і соціальних выдносин, Президент Київської Бізнес Школи Ярослав Головко. Він привітав усіх учасників, представив партнерів Конкурсу та побажав усім команди удачі. Директор Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Людмила Горохова підкреслила важливість даного заходу як для самих студентів, так і для суспільства в цілому.

Представник Компанії «Амріта» Вікторія Онищенко провела презентацію Компанії та окреслила пріоритети, на які варто спиратися при розробці програми КСВ для Компанії «Амріта».
Серед названих пріоритетів:

Марина Саприкіна, Директор центру розвитку КСВ, на прикладах розповіла про те, що таке Програма КСВ, якою може бути її структура, і на що буде звертати увагу журі при виборі переможця.

У Конкурсі бере участь 12 команд з різних ВНЗ України, серед яких: Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Тернопільський національний економічний університет, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, Академія праці і соціального забезпечення та інші.

Радісно бачити, що тема корпоративно-соціальної відповідальності дійсно дуже цікавить молодь, студенти  ставили багато запитань організаторам, а отримавши всю необхідну для роботи інформацію, виїхали готувати свої проекти з повною готовністю перемогти!

14 грудня команди представлять свої проекти, а журі визначить переможця. «Для Компанії «Амріта» це перший досвід організації подібних конкурсів, для нас це велика честь і велика відповідальність. Одним з критеріїв, за якими ми будемо вибирати кращий проект – це його здійснимість. І ми впевнені, що не просто отримаємо задоволення від ідей, але й дійсно отримаємо якісний проект, який зможемо втілити в життя», – поділилася своїми очікуваннями Вікторія Онищенко.


RUS


«Амрита» объявила о старте Конкурса КСО-проектов для студентов

«Амрита» объявила о старте Конкурса КСО-проектов для студентов

Всеукраинский конкурс проектов КСО для студентов, который Компания «Амрита» проводит совместно с Академией труда и социальных отношений Украины, Киевской Бизнес Школой и Украинской ассоциацией развития менеджмента и бизнес-образования при поддержке Центра развития КСО, официально стартовал.

Идея проведения данного конкурса для студентов возникла весной этого года. Несколько месяцев проходила подготовительная работа по разработке программного задания и регламента конкурса. В рамках конкурса студенты будут разрабатыватьПрограмму корпоративно-социальной ответственности для Компании «Амрита».

Вчера, 9 октября, в здании Академии труда и социального обеспечения 12 команд-участниц из украинских ВУЗов официально получили задание от Компании «Амрита», а также услышали напутственные слова от организаторов Конкурса. Встречу открыл проректор Академии труда и социальных отношений, Президент Киевской Бизнес Школы Ярослав Головко. Он поприветствовал всех участников, представил партнеров Конкурса и пожелал всем команды удачи. Директор Ассоциации по развитию менеджмента и бизнес-образования Людмила Гороховаподчеркнула важность данного мероприятия, как для самих студентов, так и для общества в целом.

Представитель Компании «Амрита» Виктория Онищенко провела презентацию Компании и очертила приоритеты, на которые стоит опираться при разработке программы КСО для Компании «Амрита».
Среди названных приоритетов:

Марина Сапрыкина,Директор центра развития КСО, на примерах рассказала о том, что такое Программа КСО, какой может быть ее структура, и на что будет обращать внимание жюри при выборе победителя.

В Конкурсе участвует12 команд из различных ВУЗов Украины, среди которые Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия», Тернопольский национальный экономический университет, Высшее учебное заведение «Университет экономики и права «КРОК», Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого, Академия труда и социального обеспечения и другие.

Отрадно видеть, что тема корпоративно-социальной ответственности действительно очень сильно интересует молодежь, студенты задавали много вопросов организаторам, а получив всю необходимую для работы информацию, уехали готовить свои проекты с полной готовностью победить!

14 декабря команды представят свои проекты, а жюри определит победителя. «Для Компании «Амрита» это первый опыт организации подобных конкурсов, для нас это большая честь и большая ответственность. Одним из критериев, по которому мы будем выбирать лучший проект – это его выполнимость. И мы уверены, что не просто получим удовольствие от идей, но и действительно получим качественный проект, который сможем воплотить в жизнь», – поделилась своими ожиданиями Виктория Онищенко.

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1326
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: