з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Аденоїди

У порожнині носа знаходиться носоглоткову мигдалина (аденоїди) - скупчення лімфоїдної тканини яка виконує захисні функції організму, підтримуючи імунітет. Знаючи основи термінології нескладно зробити висновок, що запалення глоткової мигдалини (збільшення розмірів глоткової мигдалини) лікарі називають аденоідітом. Вони зазвичай виникають після перенесених інфекцій (кір, дифтерія, скарлатина, грип) або є спадковими дефектами також порушення харчування - особливо перегодовування, схильність до алергічних реакцій, вроджена та набута недостатність імунітету, порушення оптимальних властивостей повітря - дуже тепло, дуже сухо, багато пилу, домішка шкідливих речовин (екологічна обстановка, надлишок побутової хімії) Найчастіше аденоїди спостерігаються у дітей у віці 3-10 років. Діти сплять з відкритим ротом, хропуть, скаржаться на головні болі, часто респіраторні вірусні інфекції.

Симптоми
Утруднене носове дихання відбивається на роботі самого носа - виникають застійні явища, набряк слизової оболонки носових ходів, непроходящие нежиті, нерідко виникають гайморити, змінюється голос - стає гугнявим. Порушення прохідності слухових труб, у свою чергу, призводить до погіршення слуху, до частих отиту. Зовнішній вигляд дитини з аденоїдами гнітючий - постійно відкритий рот, густі соплі, роздратування під носом, хусточки у всіх кишенях.
RUS

Аденоиды

В полости носа находится носоглоточной миндалина (аденоиды) - скопления лимфоидной ткани которая выполняет защитные функции организма, поддерживая иммунитет. Зная основы терминологии несложно заключить, что воспаление глоточной миндалины (увеличение размеров глоточной миндалины) врачи называют аденоидитом. Они обычно возникают после перенесенных инфекций (корь, дифтерия, скарлатина, грипп) или являются наследственными дефектами также нарушения питания - особенно перекармливание,
склонность к аллергическим реакциям, врожденная и приобретенная недостаточность иммунитета, нарушение оптимальных свойств воздуха - очень тепло, очень сухо, много пыли, примесь вредных веществ (экологическая обстановка, избыток бытовой химии) Чаще всего аденоиды наблюдаются у детей в возрасте 3-10 лет. Дети спят с открытым ртом, храпят, жалуются на головные боли, часто респираторными вирусными инфекциями.

Симптомы
Затрудненное носовое дыхание отражается на работе самого носа - возникают застойные явления, отек слизистой оболочки носовых ходов, непроходящие насморка, нередко возникают гаймориты, изменяется голос - становится гнусавым. Нарушение проходимости слуховых труб, в свою очередь, приводит к ухудшению слуха, к частым отита. Внешний вид ребенка с аденоидами удручающий - постоянно открытый рот, густые сопли, раздражение под носом, платочки во всех карманах.

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1640
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: